Nalunaarusiat allakkallu takussutissat 

Nutaanerpaat

 

Greenpeacep tusarniummut oqaaseqaataa

Publication | oktobari 20, 2015 at 15:42

TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) 2D Tunup Avannaata imartaani sajuppillatsitsisarluni misussuineq