Greenpeace i Arktis

Side - juli 7, 2015
Arktis er kontrastfyldt. Den arktiske natur er på én gang barsk og brutal - og samtidig sårbar. Klimaforandringerne, den smeltende is, de nye sejlruter og internationale selskabers ønske om at udvinde olie i ishavet betyder både nye muligheder, men også alvorlige trusler imod de dyr og mennesker, der lever i det arktiske område.

Greenpeace arbejder for at beskytte naturen og miljøet i Arktis, herunder i Grønland, omkring Nordpolen og i ishavet, der strækker sig fra Rusland til Nordamerika. Indsatsen omfatter både dyre- og plantelivet i hav og på land, samt åbenhed og demokrati i beslutningsprocesser, der vedrører olie- og mineselskabers interesser og aktiviteter i Arktis.

Greenpeace har tre overordnede mål for beskyttelsen af Arktis:

  • Der skal indføres forbud imod olieefterforskning og -udvinding i Arktis Området omkring Nordpolen skal være et fælles, global naturreservat på niveau med Antarktis.
  • Et sådant verdensarvsområde vil være internationalt fredet, og hverken nationer eller stater vil have ejerskab eller råderet.
  • Det storindustrielle fiskeri skal reguleres, således at ubæredygtigt fiskeri udfases, og der skal indføres et midlertidig stop for fiskeri i havområder, der ikke før har været tilgængelige for fiskeri, men som gradvis åbner sig, efterhånden som havisen forsvinder.

Klare strategier for beskyttelsen af Arktis

Det arktiske miljø er under pres fra mange sider: klimaforandringer, overfiskeri, ubæredygtig jagt og fangst, jagten på olie i undergrunden og nye mineindustrier, der både bringer udfordringer og muligheder med sig.

Greenpeaces arbejde med olie- og uranudvinding, minedrift og fangst og fiskeri bygger på klare, målrettede strategier, der har til formål at sikre bæredygtige og langtidsholdbare forhold for mennesker og dyreliv i det arktiske område.

Greenpeace arbejder desuden ud fra en række internationale verificerede konventioner og hensigtserklæringer, herunder Den Internationale Deklaration om Arktis Fremtid, FN’s Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder, FN’s Klimamål og reglerne fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC)