Greenpeace – historie

Side - juli 9, 2015
Greenpeaces første aktion i 1971 markerede begyndelsen på en til tider dramatisk historie, der nu har varet i over 40 år. Det er en historie om mennesker, der ved fælles indsats arbejder målrettet for at beskytte miljøet. Og om fejl og sejre.


Verden over er Greenpeace kendt for at tale miljøets sag. Både bag scenen med politisk lobbyarbejde og igennem aktioner, der retter søgelyset imod dem, der truer verdens natur og miljø.

I 1970’erne arbejdede Greenpeace som det allerførste for at afskaffe atomkraft og stoppe atomprøvesprængninger. Siden er Greenpeaces fokus blevet udvidet til at omfatte en lang række globale natur- og miljømæssige problemer. Udfordringerne er ikke blevet mindre med tiden, men resultaterne taler deres eget tydelige sprog.

Blandt de sejre, som Greenpeace gennem tiden har været med til at opnå, er:

  • 1975: Frankrig stopper atomprøvesprængninger i Polynesien efter massivt pres fra blandt andre Greenpeace

  • 1988: Efter et årtis kamp bliver ’Londonkonventionen’ vedtaget. Konventionen har til formål at hindre dumping af affald i verdenshavene

  • 1991: Verdens ledere bliver enige om at frede Antarktis i minimum 50 år. Formålet er at beskytte et af verdens mest særegne naturområder

  • 1997: Kyoto-protokollen, der forpligter verdens største industrilande til at reducere deres CO2-udledninger med minimum seks procent, bliver vedtaget. Bag aftalen ligger mange års kampagnearbejde i blandt andet Greenpeace-regi for at reducere den globale opvarmning.

  • 1998: OSPAR-aftalen bliver underskrevet. Aftalen forbyder dumping af affald i området fra Nordpolen, over Grønlands østkyst og til dent russiske Hvidehavskyst

  • 1999: EU forbyder giftige ftalater i legetøj. Ftalater er sundhedsskadelige, og børn er særligt sårbare. Greenpeace var medvirkende til at skabe opmærksomhed omkring de skadelige stoffer
  • 2003: Greenpeace afslører, at en amerikansk miljøundersøgelse af Pituffik/Thulebasen er yderst mangelfuld. Greenpeaces rapport identificerer blandt andet en markant sikkerhedsbrist i forhold til basens håndtering af et af verdens giftigste kemiske stoffer, PCB

Du kan læse mere om Greenpeaces højdepunkter her (på dansk).

Vi beklager

I 1980’erne havde Greenpeace-kampagnen rettet imod den ubæredygtige og industrielle, canadiske fangst af ’whitecoats’ – Grønlandssælens unger. Kampagnens formål var at sætte en stopper for fangst af canadiske sælunger og en rovjagt, der truede bestanden i den canadiske del af Arktis.

Desværre spredte opmærksomheden sig til Grønland og til handlen med sælskind, der blev omfattet af et generelt boykot; en konsekvens, som Greenpeace sidenhen mange gange har beklaget offentligt, første gang helt tilbage i 1985.

Det er vigtigt for Greenpeace at understrege, at kampagnen mod den canadiske sælfangst aldrig havde til hensigt at ramme den grønlandske sælfangst. Greenpeace støtter i dag sælfangst i Arktis under bæredygtige vilkår, som den foregår i Grønland, samt retten til at sælge sælskind.