Greenpeace – en global organisation

Side - juli 9, 2015
En mangfoldig natur og et sundt miljø er grundlaget for vores eksistens. Vi er alle afhængige af naturen, ikke blot for vores fornøjelses skyld, men for vores overlevelse og trivsel. Rundt omkring i verden har Greenpeace afdelinger i 40 lande, og herfra koordineres og udføres arbejdet for at beskytte og bevare naturen og miljøet; lokalt, regionalt og globalt.Greenpeace beskæftiger sig med natur- og miljørelaterede områder, der har global relevans. Blandt de vigtigste områder kan nævnes: Beskyttelse af Arktis, Sydamerikas regnskove, bæredygtige fiskebestande, udfasning af farlige kemikalier i blandt andet tekstilindustrien, stop for atomkraft og GMO-landbrug samt ikke mindst en styrket indsats for at modvirke og begrænse de globale klimaforandringer.  

Fordi mange af nutidens miljøproblemer er verdensomspændende, er det nødvendigt for Greenpeace at være til stede på store dele af kloden på én gang.

Greenpeaces hovedkontor ligger i Amsterdam. Herfra koordinerer Greenpeace International det globale kampagnearbejde og samarbejder samtidig tæt med de 40 delvist selvstændige nationale og regionale kontorer rundt om i verden. Greenpeaces kontor i Danmark hører under Greenpeace Norden, som er et af de regionale kontorer.

På verdensplan har Greenpeace omkring tre millioner støttemedlemmer; privatpersoner, der tilsammen bidrager med omkring en milliard kroner årligt til organisationens arbejde. Greenpeace tager ikke imod donationer fra hverken regeringer eller virksomheder.

Generalsekretær for Greenpeace International er Kumi Naidoo fra Sydafrika. 

Du kan læse hele Greenpeaces historie her (på dansk)