Greenpeace i Norden

Side - juli 9, 2015
I 1999 blev de nationale Greenpeace-kontorer i Danmark, Sverige, Finland og Norge lagt sammen for at danne Greenpeace Norden. Formålet med sammenlægningen var at styrke det nordiske samarbejde på tværs af landene.

Greenpeace Norden har godt 150.000 private støttemedlemmer, hvis samlede årlige bidrag beløber sig til omkring 100 millioner kroner. På Greenpeace Nordens fire kontorer i Stockholm, København, Oslo og Helsinki er der sammenlagt omkring 130 ansatte. Derudover arbejder mange frivilligt for Greenpeace med alt fra oplysningsarbejde til aktioner.

Ligesom andre indsamlingsorganisationer i Norden fremlægger Greenpeace hvert år en årsrapport med en gennemgang af årets aktiviteter og regnskab.