Aktioner og civil ulydighed

Side - juli 9, 2015
Greenpeaces arbejde med at beskytte og bevare naturen og miljøet tager udgangspunkt i internationale konventioner og hensigtserklæringer. Når disse ikke bliver efterlevet, kan det være nødvendigt at råbe højt for at få verdenssamfundet til at handle.Greenpeace har store ambitioner; målet er at give en stemme til naturen og miljøet og til de mennesker, der ikke i tilstrækkelig grad har mulighed for at forsvare sig selv.

Greenpeace arbejder aktivt med at identificere miljøproblemer og dokumentere problemernes årsager og omfang. Desværre er dokumentation langt fra altid tilstrækkeligt, og når det er tilfældet, tøver Greenpeace ikke med at skride til handling. Greenpeace anvender civil ulydighed til at gøre verdens ledere og det internationale samfund opmærksomme på alvorlige natur- og miljørelaterede problemer.

Pligt til at handle

Mange store, historiske sejre på menneskerettigheds- og miljøbeskyttelsesområdet er blevet vundet ved hjælp af aktiv protest og gennem handlinger, der stred imod samtidens love og bestemmelser. Fra den afroamerikanske borgerrettighedsbevægelse til Mahatma Gandhis kamp for et selvstændigt Indien – historien har vist os, at civil ulydighed kan være et effektivt og til tider uundværligt værktøj i kampen for retfærdighed og forandring.

Når den umælende natur eller et mindre lokalsamfund står over for stærke økonomiske og politiske interesser, kan magtfordelingen være så urimelig eller lovgivningen så utilstrækkelig, at det bliver en menneskelig pligt at handle. Greenpeace mener, at der er visse værdier, der er ukrænkelige, og at deres beskyttelse går forud for den absolutte, formelle ’lydighed.’ Overordnet set gælder det den værdi, der ligger i at bevare en grøn og levende jord for alle, der lever på den nu og i fremtiden.

I Arktis har Greenpeace blandt andet rettet aktioner imod olieboreplatforme tilhørende Shell, Statoil og Cairn Energy, fordi de udgør en alvorlig trussel imod det sårbare arktiske miljø.

Regler for civil ulydighed

Greenpeaces aktioner og brugen af civil ulydighed er baseret på følgende ufravigelige regelsæt:

  • Aktivister benytter aldrig vold

  • Aktivister begår aldrig hærværk

  • Aktivister leverer altid korrekt information om egen tilstedeværelse og handling under aktioner.