Wind farm in Nan'ao Guangdong, China

Photo | 2003-11-14

Wind farm in Nan'ao Guangdong, China

Categories