De macht voor de lobbyisten

De macht voor de lobbyisten

De twee blokken willen globale standaarden invoeren. Deze zullen echter niet de hoge standaarden zijn die we vooral in Europa kennen. Lobbyisten van multinationals willen zo weinig mogelijk regeltjes moeten volgen om zo hun winst te vergroten.

De Europese normen zijn op veel (maar niet alle) vlakken strenger dan de Amerikaanse of de Chinese, waardoor de druk om onze sociale en milieustandaarden te verlagen, enorm zal toenemen.

Oorspronkelijk wilden de onderhandelaars een regulatory cooperation body (RCB) oprichten om toekomstige wetsvoorstellen te bespreken. Hierin zou de Commissie overleggen met Amerikaanse handelsvertegenwoordigers maar ook met grote bedrijven – wat hen een enorme macht over het wetgevend proces zou geven. Omwille van de hevige kritiek is dit orgaan uit het voorstel geschrapt, maar dit betekent niet meteen een verbetering:

  • Het nieuwe voorstel is alomvattend: Het gaat over bijna alle bestaande en toekomstige Europese regelgeving. De volledige maatschappij kan hierdoor worden geraakt.
  • De VS (TTIP) en Canada (CETA) zullen de Europese wetten beïnvloeden: Met het nieuwe voorstel zullen de VS en Canada nieuwe wetsvoorstellen van de Commissie kunnen beïnvloeden, nog voor het parlement deze onder ogen krijgt. Dit ondermijnt onze democratie!
  • De bedrijven krijgen meer macht: Zelfs zonder specifiek orgaan krijgen de grote bedrijven in het nieuwe voorstel nog steeds een platform om ambitieuze regelgeving in het algemeen belang, die hun specifieke belangen schaadt, in een vroeg stadium af te zwakken, uit te stellen of te verwerpen.
  • Handel gaat boven milieu en sociale rechten: Nieuwe én bestaande regels zullen systematisch onderworpen worden aan impactstudies, die echter, in navolging van de Amerikaanse regelgeving, focussen op handelscriteria. Milieu- en sociale criteria zijn met andere woorden ondergeschikt.
  • Onze standaarden worden opgeofferd: De vrees over het opofferen van onze standaarden onder druk van samenwerking op vlak van regelgeving is niet ongegrond. In mei 2015 stelde de EU een verbod op 31 pesticiden met hormoonverstoorders uit om de onderhandelingen over TTIP niet in gevaar te brengen. Gelekte documenten tonen aan dat de EU in dezelfde maand 19 nieuwe ggo's toeliet om haar “goodwill” te tonen aan de VS.

Om bovenstaande redenen roept Greenpeace de Europese Commissie op om de onderhandelingen over TTIP onmiddellijk stop te zetten. Vrijhandelsakkoorden mogen toekomstige regelgeving in het algemeen belang niet inperken!

 

De laatste updates

 

TTIP: Geen handelsakkoord zoals de andere

Blogartikel door Kitty Snieders | 5 mei, 2015

Het moet begin 2014 geweest zijn dat ik voor het eerst over TTIP hoorde, het trans-Atlantisch handelsakkoord dat op dit moment onderhandeld wordt tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Op zich zijn handelsakkoorden natuurlijk...

11 - 11 van 11 resultaten.

Onderwerpen