De oplossingen

De oplossingen

De Europese Commissie moet een eind maken aan de lopende onderhandelingen over TTIP. Het CETA, dat al klaar is, mag niet worden ondertekend door het Europees Parlement en de lidstaten. In plaats daarvan eisen we een Europa dat zijn burgers op de eerste plaats zet. Wij eisen een Europa van vrede, democratie, solidariteit en duurzaamheid.

Een Europa van de burgers, niet van de multinationals

Waarden als vrede, democratie, solidariteit en duurzaamheid brengen mensen samen. Miljoenen mensen over het hele continent proberen vandaag al een eerlijker en duurzamer samenleving op te bouwen. Ze maken gebruik van de kracht van zon en wind om milieuvriendelijke energie te produceren, ze telen en verbruiken lokaal voedsel en ze stellen hun huis en hun portemonnee open voor mensen in nood. De EU op haar best bevordert deze inspanningen en garandeert het welzijn en de rechten van haar inwoners.

Maar het Europa van bezuinigingen, deregulering, hebzucht van bedrijven en gesloten grenzen heeft mensen en de planeet in de steek gelaten. Daardoor is de kloof tussen rijk en arm vergroot en zijn we niet meer in staat om het hoofd te bieden aan mondiale uitdagingen als de klimaatopwarming, het instorten van ecosystemen en oorlog. Het wordt tijd dat de Europese leiders verder denken dan de gemeenschappelijke markt en werk maken van een betere samenleving die inspeelt op de behoeften van de mensen en het milieu.

Een samenleving zonder TTIP en CETA.

Wat kan jij doen

TTIP

Samen kunnen we TTIP en CETA stoppen

Zeg neen tegen TTIP en CETA die onze democratie, milieu en gezondheid bedreigen.

Teken nu

Onderwerpen