TTIP

TTIP

Verschillende handels- en investeringsakkoorden - zoals TTIP tussen de VS en de EU, of CETA tussen Canada en de EU - worden onderhandeld of wachten op ratificatie. Officieel zijn die verdragen bedoeld om de handel en de werkgelegenheid te bevorderen. In werkelijkheid zullen de akkoorden de multinationals een enorme macht geven, ten nadele van de burgers en de planeet.

Uitdagingen

Voorzorgsprincipe buitenspel gezet

Voorzorgsprincipe buitenspel gezet

In de Europese Unie moet je, voor een product op de markt wordt gebracht, kunnen bewijzen dat het niet gevaarlijk is. Met deze verdragen bestaat het risico dat producten die een gevaar vormen voor de gezondheid of het milieu toch op de markt worden gebracht.

Meer weten

De macht voor de lobbyisten

De macht voor de lobbyisten

Met betrekking tot de nieuwe normen die zullen ontstaan, dreigen onze milieunormen te worden bepaald door een supranationale instantie (EU - niet-lidstaten). Die instantie zal de deur openzetten voor de lobbies van de multinationals en het middenveld buitensluiten, ook al levert dat kritiek die onontbeerlijk is voor de goede werking van onze democratie.

Meer weten

Multinationals versus staten

Multinationals versus staten

Terwijl de democratische staten wetten instellen die onze gezondheid en ons milieu beschermen, zullen de multinationals de kans krijgen om onze staten voor een privérechtbank te dagen als ze normen instellen die tegen hun belangen ingaan. Op die manier ontstaat het reële gevaar dat de belastingbetalers moeten betalen of moeten toegeven aan de multinationals.

Meer weten

Oplossingen

Een Europa van de burgers, niet van de multinationals

De Europese Commissie moet een eind maken aan de lopende onderhandelingen over TTIP. Het CETA, dat al klaar is, mag niet worden ondertekend door het Europees Parlement en de lidstaten. In plaats daarvan eisen we een Europa dat zijn burgers op de eerste plaats zet. Wij eisen een Europa van vrede, democratie, solidariteit en duurzaamheid.

Meer weten

Oplossing
Onderwerpen
Tags