Mariene reservaten

Mariene reservaten

Greenpeace eist de oprichting van een wereldwijd netwerk van mariene reservaten dat 40% van onze oceanen zou omvatten. De bedoeling daarvan is het behoud van de mariene ecosystemen.

Waar gaat het om?

Mariene reservaten zijn het equivalent van de nationale parken, maar dan in zee. Het is de bedoeling om op die manier een volledig ecosysteem te beschermen tegen ontginning door de mens. Om doeltreffend te zijn, moeten de reservaten worden afgebakend in overleg met de vissers.

Waarom?

Oceanen zijn kwetsbare ecosystemen. Hun toekomst wordt ernstig bedreigd door menselijke activiteiten, vooral door de visvangst. Mensen denken te vaak dat de rijkdommen van de zee onbeperkt zijn, misschien omdat ze minder zichtbaar zijn dan die op aarde. Maar zij worden met uitputting bedreigd en een beperking van de visvangst alleen zal niet volstaan. Er is ook nood aan mariene reservaten.

Het idee is niet nieuw, maar is al verschillende keren aangebracht. Er zijn al heel wat internationale en regionale verbintenissen die aandringen op het instellen van mariene reservaten. Maar de wil om over te gaan tot actie, ontbreekt. Op zee is amper 1% beschermd!

Waar?

Greenpeace heeft een wereldkaart opgesteld van de af te bakenen mariene reservaten. Die zouden 40% van onze oceanen omvatten. Dat cijfer is allerminst uit de lucht gegrepen. Wetenschappers schatten dat 20 à 50% van onze oceanen tot ‘mariene reservaat’ moeten worden verklaard.

Die reservaten zouden een samenhangend netwerk vormen van grote oppervlakten in volle zee en kleinere delen langs de kusten. Daarbij zou voorrang moeten gaan naar gebieden waar de vissen zich voortplanten, de kwetsbare habitats (koraalriffen, onderzeese bergen) en de gebieden waar zeldzame en/of overbeviste soorten voorkomen.

Het werkt!

Er bestaan overtuigende voorbeelden in Nieuw-Zeeland, op de Azoren en in Corsica. Ongeacht de oppervlakte van de reservaten konden zij na enkele jaren resultaten voorleggen.

Een eerste resultaat is uiteraard dat de populaties weer aangroeien. Wanneer de vissen helemaal niet meer worden gevangen, kunnen ze zich rustig voortplanten en worden ze ook groter. De ecosystemen herstellen zich en hun weerstandsvermogen neemt toe.

Een reservaat helpt ook bij het herstel van de omliggende gebieden en verhoogt het rendement van de aangrenzende visgronden (omdat de vissen buiten het gebied komen of omdat de eieren en larven naar de visgronden trekken).


De laatste updates

 

Miljoenen mensen tekenen voor beschermd gebied op Antarctica

Blogartikel door Greenpeace België | 22 oktober, 2018

Wereldwijd hebben meer dan twee miljoen mensen zich aangesloten bij de beweging voor een beschermd gebied in de Antarctische Oceaan. De reden: 25 regeringen beslissen van 22 oktober tot en met 2 november – tijdens de Antarctische...

Naar 4,5 miljoen km² reservaat in Stille Oceaan

Nieuwsartikel | 5 januari, 2011 om 15:00

Het jaar is goed begonnen voor onze oceanen. Een groep van acht eilanden in de Stille Oceaan kondigde op 1 januari 2011 de beschermde status van 4,5 miljoen km² af.

Greenpeace beschermt Noordzee met enorme rotsblokken

Nieuwsartikel | 12 augustus, 2008 om 23:00

Actievoerders van Greenpeace zijn begonnen met het storten van grote natuurstenen in de Noordzee. De twee tot drie ton wegende stenen, 1 kubieke meter groot, worden vanaf ons schip per kraan te water gelaten. Op die manier willen we de Noordzee...

Esperanza in actie om biodiversiteit van diepzee te beschermen

Nieuwsartikel | 28 oktober, 2004 om 23:00

Terwijl bij de Verenigde naties onderhandelingen plaatsvinden over de boomkorvisserij, maakt het actieschip Esperanza beelden van de vernietiging van de zeebodem. Die beelden moeten de VN overtuigen dat bottom trawling te verbieden.

De Noordzee in gevaar!

Nieuwsartikel | 13 oktober, 2004 om 23:00

Vlak voor onze voordeur ligt een van de rijkste zeeën ter wereld: onze Noordzee roept vooral beelden op van vakantiepret in de zomer en van grijze golven, harde wind en veel wolken in winter. Maar onder water wacht een kleurrijke verassing... In...

1 - 5 van 5 resultaten.

Onderwerpen