Duurzame visvangst

Duurzame visvangst

We moeten de vissen de tijd laten om zich voort te planten en de mariene ecosystemen moeten zich kunnen herstellen. De visserij is geen industriële activiteit. Vis moet op duurzame wijze gevangen worden.

Vis maakt zozeer deel uit van ons dagelijks voedselpatroon en is zo gemakkelijk te verkrijgen, dat we soms vergeten dat de rijkdommen van de zee niet onuitputtelijk zijn.

Het principe

Een ‘duurzame’ visvangst is een visvangst die voldoet aan onze behoeften zonder dat ze het vermogen van de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien, in het gedrang brengt; een visvangst die eeuwig kan worden voortgezet in de tijd, die het vermogen van de gevangen soorten om hun populatie op peil te houden niet aantast; en ten slotte een visvangst die geen negatieve gevolgen heeft voor andere soorten, door ze per ongeluk te doden, door hen te beroven van hun voedsel of hun omgeving te beschadigen.

Breken met gewoonten

Om een ‘duurzame’ visvangst te ontwikkelen, moeten we in de eerste plaats een eind maken aan bepaalde gewoonten die niet mogen blijven duren. We moeten afstappen van de meest verwoestende vismethodes (zoals de boomkorvisserij), de vangstcapaciteit beperken en het subsidiebeleid voor de vissers herzien. En ten slotte moeten er ook strengere controles en sancties komen.

Voorzorgsprincipe

Het is uiteraard van essentieel belang om in alle omstandigheden het voorzorgsprincipe toe te passen: een soort die bedreigd lijkt, moet worden beschermd. Ook gevoelige habitats en soorten verdienen bescherming, onder andere door mariene reservaten in te stellen en de vis te traceren vanuit het gebied waar hij wordt gevangen tot in het verkooppunt. En verder is het ook belangrijk om de supermarkten en de consumenten te responsabiliseren (onder andere met een volledige etikettering in de winkel).

De beleidsmakers moeten voorrang geven aan een duurzame visvangst. Europa lijkt een stap in de goede richting te zetten! Op papier ziet het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid er alvast veelbelovend uit: het voorziet de verplichting om een eind te maken aan de overbevissing, om de vissersvloot beter te beheren, vismethodes met een geringe milieu-impact te promoten, … Uiteraard bestaat de grote uitdaging er nu in om erop toe te zien dat dit beleid ook wordt uitgevoerd!

De laatste updates

 

Geen resultaten gevonden.

Onderwerpen