Oceanen

Oceanen

Oceanen spreken dankzij hun fauna en flora tot de verbeelding en herbergen een schatkamer voor de hele voedselketen. Maar niet alles blinkt onder het blauwe wateroppervlak.

Uitdagingen

Overfishing

Overbevissing

Er wordt te veel vis gevangen. Er zijn te veel vissersboten, en die hanteren verwoestende vismethodes. Zij hebben al gezorgd voor een decimering van de meest geliefde vissoorten, zoals tonijn en zwaardvis. En nadat ze de kustwateren hebben leeggeplunderd, trekken de boten steeds verder om ook in de diepzee te gaan vissen.

Meer weten

Het Groot Barrièrerif

Het Groot Barrièrerif

We zetten koers naar de noordoostkust van Australië. Het Groot Barrièrerif, dat al ernstig te lijden heeft onder de klimaatverandering, wordt vandaag ook nog eens bedreigd door grootschalige steenkoolprojecten. De uitzonderlijke mariene biodiversiteit van de regio heeft het zwaar te verduren.

Meer weten

Walvissen

Walvissen

Walvissen behoren tot de sterkst bedreigde diersoorten. Dat komt vooral door de commerciële walvisjacht. Die praktijk is verboden, maar drie landen jagen nog altijd op walvissen: Noorwegen, IJsland en Japan.

Meer weten

Oplossing

Duurzame visvangst

Greenpeace staat voor een duurzame visvangst. Een visvangst die de bestaande bestanden niet uitroeit en die moet voldoen aan onze behoefte aan vis zonder de voorzieningen voor de toekomstige generaties in het gedrang te brengen.

Meer weten

Small scale fishing

Mariene reservaten

Greenpeace eist de oprichting van een netwerk van mariene reservaten dat 40% van de oppervlakte van onze oceanen zou omvatten: daarin zou geen enkele ontginning en zeker geen industriële visvangst toegestaan zijn. De vissen zouden er zich in alle rust kunnen voortplanten.

Meer weten

Marine reserves
Onderwerpen