Landbouw

Landbouw

Greenpeace ijvert voor landbouw die goed is voor de planeet en alle mensen. Gezonde voeding wordt geteeld mét de natuur, niet ertegen. Ecologische landbouw helpt ook de klimaatverandering temperen.

Uitdagingen

Industrial Farming

Industriële landbouw

Aan de kassa in de supermarkt zal je het niet merken, maar aan ons voedsel kleeft een hoge prijs. Luchtvervuiling, verarming van de bodem, verlies aan biodiversiteit, voedselonzekerheid, hoge uitstoot, bijensterfte, boeren in nood… Hoe ziek is de landbouwindustrie?

Lees meer

Megastallen

Ken je de megastallen waarin vele duizenden dieren opeengepropt zitten? Deze industriële veeteelt schaadt het klimaat, vervuilt ons milieu en bedreigt kleinschalige veehouders in hun voortbestaan. En dat alles met geld van Europa. Wij eisen een ander beleid dat ecologische landbouw promoot volgens het principe van ‘minder en beter vlees’.

Lees meer

Veeteelt en vlees

We kennen de problemen met goedkoop vlees. We weten dat de industriële veeteelt tot ontbossing leidt, onze waterlopen vervuilt en het klimaat opwarmt, met rampzalige gevolgen. Ook hebben we genoeg beelden gezien uit slachthuizen of megastallen om te weten dat dieren een hele lijdensweg doormaken vooraleer ze op ons bord eindigen.

Lees meer

Pesticiden

Pesticiden

Een wereld zonder schadelijke pesticiden? Het is perfect mogelijk, maar helaas nog geen realiteit.

Kom samen met ons in actie

GMO

Ggo’s

Moeten we het verzet tegen genetisch gemanipuleerde organismen laten varen? Wij vinden van niet. Ggo’s hebben na 20 jaar geen oplossingen geboden voor de voedselproblematiek of de ecologische impact van de landbouw.

Lees meer

Oplossingen

Biologische landbouw

Gelukkig is er ook een hoopvolle, realistische en economische oplossing: de biologische landbouw. Door duurzaam te telen kan je de bodem, het water en het klimaat beschermen, en de biodiversiteit stimuleren - zonder het milieu te verontreinigen met chemicaliën. Het resultaat is lekker, gezond en verantwoord voedsel.

Lees meer

Eco farming

Minder vlees, van betere kwaliteit

Greenpeace wil de wereldwijde vleesproductie en -consumptie tegen 2050 halveren. Op die manier zou het niet enkel mogelijk zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen  maar dit zou ook voldoende voedsel opleveren voor 2 miljard meer mensen. Deze campagne past volledig in onze visie op een ecologische landbouw.

Lees meer

Onderwerpen