Nulontbossing

Nulontbossing

Oerwouden zijn de juwelen van onze planeet. Zij bieden plaats aan het grootste deel van de biodiversiteit op aarde. Om ze te beschermen, geldt een prioritaire doelstelling: nulontbossing!

De belangrijkste oplossing om te vermijden dat de groene longen worden vernietigd? Nulontbossing! Om de bossen in het Amazonegebied, in het Congobekken, in Zuidoost-Azië en in het boreale gebied te behouden, is een radicale gedragsverandering nodig. Gedaan met de logica van verwoesting. Er moet ruimte komen voor een logica van bescherming van de natuurlijke rijkdommen.

Nulontbossing betekent:

  • De sanering van de houtmarkt. Het FSC-keurmerk biedt een aantal garanties voor de bescherming van de natuurlijke rijkdommen en ook van de rechten van de inheemse volken en de werknemers in de houtindustrie. Maar het systeem vertoont ook enkele gebreken en Greenpeace aarzelt niet om die met de vinger te wijzen om zo mee te helpen om het verder te verbeteren.
  • Sinds 2013 regelt een Europese verordening de handel in hout in de Europese Unie. Deze houtwet verbiedt dat er op de Europese markt illegaal gekapt hout wordt aangeboden. Jammer genoeg blijft de toepassing ervan problematisch, onder andere ook in België, waar er nog altijd te laks wordt opgetreden. Als gevolg daarvan kan het nog altijd gebeuren dat hout dat illegaal is gekapt in het Amazonewoud of in de DRC op de Europese markt belandt, vaak zelfs via de haven van Antwerpen. Dat hout wordt dan te gelde gemaakt door Belgische en Europese importeurs. De staten en de actoren uit de sector hebben geen enkel excuus meer: er bestaat een wet en die moet nauwgezet worden nageleefd.
  • ‘Ontbossingsvrije’ consumptiegoederen. Nestlé, Unilever, Ferrero en ook Delhaize. Al die bedrijven hebben zich ertoe verbonden een beleid van ‘nulontbossing’ in te voeren. Met andere woorden: zij zien erop toe dat de producten uit hun toeleveringsketen niet bijdragen aan de vernietiging van bos. Die goede voorbeelden zouden ook andere bedrijven moeten inspireren.
  • Een sterk overheidsbeleid in de Europese Unie. Het verbruik van vlees zet aan tot illegale bosontginning.  Als belangrijke invoerder van landbouwproducten heeft de Europese Unie een rol te vervullen. Zij kan haar macht als handelsmogendheid gebruiken om de exporterende landen aan te zetten tot maatregelen die nodig zijn om de illegale ontbossing te beperken. En zij kan ook een andere manier van consumeren aanmoedigen, met meer respect voor mens en natuur.
  • Internationale steun voor landen met bossen. In het kader van de strijd tegen de opwarming van het klimaat moeten de geïndustrialiseerde landen niet enkel erkennen dat bossen een belangrijke rol spelen als ‘koolstofreservoir’. Zij moeten ook de strijd tegen ontbossing mee helpen financieren. Tegelijk moeten de landen die veel bos op hun grondgebied hebben, ook steun krijgen op het vlak van behoorlijk bestuur en het toepassen van de wetgeving.

 

Onderwerpen