Wie verdient je stem bij de Europese verkiezingen?

Persbericht - 10 juni, 2004
Aan de vooravond van de Europese verkiezingen weet je misschien nog niet precies op wie je gaat stemmen. Greenpeace biedt je hierbij twee hulpmiddelen om je keuze te maken.

(Huis)stof tot nadenken!

Net voor de campagne voor de Europese verkiezingen van 13 juni 2004 voerde Greenpeace een peiling uit naar de kiesintenties van de belangrijkste kandidaten. Wie zal stemmen voor het substitutieprincipe, dat ervoor zorgt dat gevaarlijke chemische stoffen systematisch moeten worden vervangen door veiliger alternatieven (als die bestaan)?

Het Europese Parlement is momenteel een hervorming van de Europese wetgeving inzake chemische stoffen aan het bespreken. REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen) wil ervoor zorgen dat het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen beter gereglementeerd en aan banden gelegd wordt. Als de nieuwe wet van kracht wordt, mogen chemische stoffen maar op de markt gebracht worden als ze geregistreerd zijn en als de potentiële gevaren verbonden aan hun gebruik geëvalueerd zijn.

Voor een maximale doeltreffendheid moet REACH het substitutieprincipe bevatten, dat oplegt dat gevaarlijke stoffen systematisch moeten worden vervangen door veiliger alternatieven (als ze bestaan).

Zijn onze toekomstige Europarlementsleden bereid te stemmen voor de opname van het substitutieprincipe in de REACH-wetgeving? We stelden deze vraag aan 53 Belgische kandidaten voor de Europese verkiezingen.

Dit is het antwoord van de parlementsleden

Wil je ook weten hoe onze huidige parlementsleden gestemd hebben over diverse onderwerpen die betrekking hebben op de bescherming van ons leefmilieu? Surf dan naar EU-votewatch

Onderwerpen