Greenpeace manifesteert bij aanvang van Europese ministerraad van Concurrentievermogen

'Besmette' CheMickey legt lot in handen van politiek

Persbericht - 17 mei, 2004
Gevaarlijke chemische stoffen vervangen door veiliger alternatieven? Een twintigtal Belgische kandidaten bij de Europese verkiezingen spreken zich alvast uit voor deze aanpassing van de Europese wetgeving. CheMickey (het besmette broertje van Mickey Mouse) legt zijn lot in handen van de politici.

'Besmette' CheMickey legt lot in handen van politici

Met een manifestatie bij aanvang van de Europese ministerraad van Concurrentievermogen, wil Greenpeace de ministers van Economie en Industrie uitnodigen om het 'substitutieprincipe' op te nemen in de hervorming van de Europese chemische wetgeving (REACH) (1). Dat principe houdt in dat gevaarlijke chemische stoffen systematisch zouden vervangen worden door veiliger alternatieven. De REACH-hervorming staat op de agenda van de Europese ministerraad van Concurrentievermogen. Greenpeace heeft eveneens aan de Belgische kandidaten bij de Europese verkiezingen gevraagd om kleur te bekennen over hun stemintenties, en publiceert die resultaten vandaag op deze website. Het Belgische publiek heeft recht op informatie, en komt zo te weten welke parlementsleden in spe al dan niet gevoelig zijn voor dit onderwerp. Want als we minder schadelijke chemische stoffen willen in ons leefmilieu, dan is het noodzakelijk om de industrie hiervoor een wettelijke verplichting op te leggen.

Greenpeace heeft deze namiddag een middeleeuwse rechtbank samengesteld bij de ingang van de Europese ministerraad van Concurrentievermogen. Mickey Mouse staat er terecht onder het pseudoniem CheMickey (nvdr: Chemische Mickey). Besmet door gevaarlijke chemische stoffen, staat hij met één been op een vat gevuld met doordeweekse consumptiegoederen. Daarin kunnen de giftige stoffen teruggevonden worden. Met zijn andere been staat hij op een ton, die veiliger alternatieven bevat. Het is een wankel evenwicht. Wie bezorgt CheMickey de kracht om te ontsnappen aan de chemische vervuiling waarvan hij het slachtoffer is? Zijn lot ligt in handen van de politiek. Op het ritme van het tromgeroffel, wordt in dit tafereel het vonnis uitgesproken door de heren Chirac, Blair en Schröder.

"Na de publicatie van een rapport over de toxische besmetting van huisstof in onze woningen en kantoren én na publicatie van nog een rapport over de aanwezigheid van zorgwekkende chemische stoffen in kinderkleding met Disney-logo is Greenpeace ervan overtuigd dat de oplossing ligt in het integreren van het substitutieprincipe in REACH", aldus Fawaz Al Bitar, campagneverantwoordelijke bij Greenpeace Belgium rond 'Giftige stoffen'. "Bepaalde chemische stoffen zijn potentieel schadelijk voor de menselijke gezondheid. Als bedrijven zoals Disney weigeren om hieromtrent hun beleid aan te passen, met als voorwendsel dat ze zich houden aan de huidige wetgeving, dan hebben we zonder meer nieuwe wetten nodig. Een wetgeving die iedereen verplicht om veiliger alternatieven te gebruiken of te ontwikkelen."

Greenpeace stelt met tevredenheid vast dat in België een twintigtal kandidaat-Europarlementsleden zich uitspreken voor het substitutieprincipe. "Een belangrijk signaal", aldus Fawaz Al Bitar. Maar hij waarschuwt ook meteen dat "we de omvang van het probleem niet uit het oog mogen verliezen. Net als de aarzelende houding van de industrie tegenover deze wettelijke hervorming, als we al niet van kwade wil mogen spreken."

Greenpeace publiceert vandaag eveneens - op de (Engelstalige) website van Greenpeace International - een lijst van consumptiegoederen die gevaarlijke chemische stoffen bevatten. Heel wat producten bevinden zich op de 'rode' lijst: ofwel omdat ze giftige stoffen bevatten, ofwel omdat de producent weigert om de nodige informatie te bezorgen om de rangschikking op te maken.

"De aanwezigheid van gevaarlijke chemische stoffen in consumptiegoederen, is nochtans geen natuurwet. En praten over alternatieven is helemaal geen utopie", zo concludeert Fawaz Al Bitar. "Zonder de voorziene wetswijzigingen van de Europese Unie af te wachten, opteren sommige bedrijven nu al voor een substitutiebeleid. Dat is het geval voor Mark & Spencer, H&M en voor het Britse merk The Co-op(2). Door die positieve houding aan te nemen, zorgen deze bedrijven niet enkel voor veiliger producten voor hun klanten. Ze maken ook duidelijk dat tot op zekere hoogte de alternatieven al voorhanden zijn. Waarom de oplossing niet aanwenden als ze binnen handbereik ligt?"

Greenpeace hoopt dat de verzamelde ministers van Economie en Industrie, bij elkaar in Brussel op 17 en 18 mei 2004, hun deel van het werk zullen doen. En dus rekening zullen houden met de inzet voor de volksgezondheid (3), die de aanwezigheid van potentieel gevaarlijke chemische stoffen in consumptiegoederen met zich meebrengt.

Meer weten over de stemintenties rond REACH en het substitutieprincipe van de Belgische kandidaten voor de Europese parlementsverkiezingen?

Staan onze toekomstige Europese parlementsleden klaar om het substitutieprincipe te integreren in het REACH-ontwerp? We hebben deze vraag gesteld aan de belangrijkste Belgische kandidaten voor de Europese parlementsverkiezingen (52), behorende tot de voornaamste democratische partijen van ons land.

22 onder hen hebben reeds geantwoord dat zij zich engageren om te stemmen vóór het integreren van het substitutieprincipe in de nieuwe Europese chemische wetgeving. Dit betekent een verplichting om gevaarlijke chemische stoffen systematisch te vervangen door veiliger alternatieven.

Vooral de kandidaten die behoren tot de Vlaamse socialisten (SP.a) en de groene kandidaten (van Groen! en Ecolo) hebben positief geantwoord op deze stemverklaring. De kandidaten van de andere partijen spreken zich voor het overgrote deel nog niet uit over hun stemgedrag.

De resultaten van deze stemverklaring kan u hier lezen; ze zullen geregeld worden bijgewerkt in functie van de antwoorden die ons bereiken.

Greenpeace voert deze actie ook in andere landen van de Europese Unie, de globale resultaten kunt u hier vinden.

Notes: (1)REACH staat voor de hervorming van de chemische politiek in Europa, gebaseerd op een systeem van "Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals"(2)Het rapport Co-op's Shopping with Attitude is beschikbaar op: http://www.co-op.co.uk/(3)Volgens een studie van de Europese Commissie bedraagt de besparing voor de volksgezondheid, die de invoering van REACH met zich zou meebrengen, 50 miljard euro.

Onderwerpen