Greenpeace brandmerkt giftig sloopschip

Scheepseigenaren moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor de giftige stoffen in hun oude boten

Persbericht - 30 mei, 2003
Antwerpen, 30 mei 2003 : Vandaag brandmerkte Greenpeace één sloopschip in de haven van Antwerpen. Een speciaal ontworpen stalen sloopschip-label werd gelijmd aan het 31 jaar oude containerschip MSC Insa. Met deze actie wil Greenpeace druk uitoefenen op de Zwitserse scheepseigenaar MSC om een Shipbreaking Statement of Intention. te ondertekenen (de reiniging voor het slopen verklaring). In juni zal de IMO (Internationale Maritieme Organisatie) beslissen over een nieuw regime voor het slopen van schepen. Greenpeace eist van de scheepsindustrie dat ze zich niet langer verzet tegen een verplicht regime voor de reiniging van alle sloopschepen.

Het is de eerste keer dat Greenpeace een schip brandmerkt dat nog in gebruik is. Voorheen werden alleen schepen die reeds verkocht waren voor de sloop gebrandmerkt. (1) De eigenaar van het schip is de Mediterranean Shipping Company (MSC), welke met zijn 210 containerschepen claimt de 2e grootste ter wereld te zijn (2). Verschillende MSC schepen werden reeds gesloopt in Azië, zonder dat eerst de giftige stoffen zoals asbest, olie en PCB's waren verwijderd (3). Deze praktijken kunnen beschouwd worden als illegale handel in gevaarlijk afval zoals voorzien in het Afvalregime van de Basel Conventie. In artikel 4.3 van de Conventie worden deze praktijken als crimineel omschreven.

Deze gevaarlijke stoffen vervuilen het leefmilieu en vormen een directe bedreiging voor de gezondheid van de arbeiders op de sloopswerven. Ondanks diverse pogingen van Greenpeace om met MSC hierrond te overleggen werd deze dialoog steeds geweigerd door het bedrijf. MSC weigerde tot op heden een standpunt in te nemen in dit dossier, laat staan dat het bereid is om gevaarlijke stoffen uit de schepen te verwijderen vooraleer ze worden gesloopt. Begin februari van dit jaar vernam Greenpeace dat de MSC Rita op het punt stond om Antwerpen te verlaten richting de sloopwerven van Alang in India. Het bedrijf stelde echter dat dit niet zo was, waardoor het schip toch de haven van Antwerpen kon verlaten. Desondanks kwam het schip op de sloopwerf in Alang terecht. Dit bewijst alleen maar dat het bedrijf geen correcte informatie verstrekt over zijn praktijken.

Dit is ook de reden waarom Greenpeace het schip de MSC Insa brandmerkte met het specifieke label dat aangeeft dat het schip zal gesloopt worden in de nabije toekomst. Met deze brandmerking geeft Greenpeace een duidelijke waarschuwing aan de scheepseigenaren, de internationale maritieme sector en de beleidsmakers dat ze allen moeten meewerken aan het zoeken naar een effectieve oplossing voor het probleem.

Recent onderzoek van Greenpeace (4) toont aan dat scheepseigenaren heel wat geld verdienen door vervuilde schepen aan de Aziatische sloopwerven te verkopen. Momenteel verdienen de scheepseigenaren 1 miljard euro met deze giftige praktijken (a rato van 2 miljoen euro per schip). Het aantal sloopschepen zal de komende jaren alleen maar toenemen, onder meer door het afbouwen van de enkelwandige olietankers.

Aanstaande maandag zullen experts van over de hele wereld op een seminarie in Amsterdam discussieren over de inhoud van een aansprakelijkheidsregime dat scheepseigenaren er toe zal verplichten verantwoordelijkheid op te nemen voor de sociale en ecologische gevolgen van de sloop van hun schepen (5). Het seminarie vormt de start van een tournee doorheen Europa waarbij experten en arbeiders uit India en Bangladesh zullen getuigen over de negatieve ecologische en sociale impact van de scheepssloopindustrie in hun landen. (6)

(1) de Silver Ray (nu Naxos 1) in Antwerpen en de Giovanna in Denemarken

(2) http://www.mscgva.ch/about_us/facts.html

(3) sinds Greenpeace een brief schreef aan MSC in januari 2002 werden 9 MSC-schepen gesloopt in Alang, India: MSC Halifax op 29.01.02; MSC Viviana op 28.02.02; MSC Sardinia op 17.02.02; MSC Marina op 21.06.02; MSC Lucy op 02.01.03; MSC Ornella op 15.01.03; MSC Maeva op 02.03.03; MSC Rita op 04.03.03; en de MSC Pamela op 19.03.03

(4) http://www.greenpeace.org/shipbreak.evasionpolluter.pdf

(5) http://www.iias.nl/iias/agenda/020603.html

(6) de tour loopt van 2 tot 20 juni en bezoekt de volgende Europese landen: Nederland, Griekenland, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en België.

Documents:

* Shipbreaking - Fact sheet sloopschepen : Elk jaar gaan er honderden grote zeeschepen naar de sloopstranden in Azië. Op deze stranden worden de uitgerangeerde schepen onder erbarmelijke omstandigheden gesloopt. Deze schepen zitten vol met giftig afval, zoals asbest, zware metalen en pcb's. De mensen verwijderen dit zeer gevaarlijke afval zonder beschermende kleding uit het schip. Veel van de schepen bevatten ook nog olie- en gasresten. Deze lekken in het milieu en zijn de oorzaak van veel branden en ongelukken, regelmatig met dodelijke afloop.

* Shipbreaking - The continuous evasion of the polluter pays principle : A breakdown of financial profits and environmental and health costs in relation to the shipbreaking industry.

Onderwerpen