Europees gebouw dat voorheen asbest bevatte hervormd in reclamebord voor schone schepen

Persbericht - 19 juni, 2003
Na 9 uur klimmen, slaagden de Greenpeace klimmers erin om het EU Gebouw Berlaymont, om te vormen tot een enorm uithangbord (spandoek van 32 op 10 meter, 60 kg) met een oproep om tot een afdwingbaar regime te komen die de scheepvaarteigenaars verplicht hun schepen schoon naar de sloop te sturen. Tegelijkertijd ontving de EU commissaris Wallstrom, in naam van de gehele Europese Commissie, een Greenpeace delegatie.

Zij aanvaardde een scheepsklok van een sloopwerf die was meegebracht door een arbeidersdelegatie van India en Bangladesh. Zij verklaarde dat Europa dit onderwerp ter harte zal nemen door verschillende initiatieven te nemen. Zij benadrukte dat de bestaande wetgeving (Bazel Conventie en EU implementatie/259/93) en de voorgestelde hervorming (klaar voor goedkeuring op 30 juni) wat betreft afvaltransport per schip, zal toegepast worden op sloopschepen. Greenpeace verwelkomt deze positie die hopelijk een doorbraak betekent tijdens de volgende bijeenkomst van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Dit zou door de hele scheepvaartindustrie gezien moeten worden als een alarmbel. De scheepvaartindustrie weigert nog steeds de noodzaak in te zien dat een einde moet gesteld worden aan haar vervuilende praktijken.

Onderwerpen