Europa moet in actie komen voor schone sloopschepen

Greenpeace manifesteert voor schone schepen op de Berlaymont

Persbericht - 19 juni, 2003
Brussel, 19 juni 2003 - Een Greenpeace 'spider'-klimteam startte vanmorgen vroeg met het beklimmen van het Europese Unie kantoor Berlaymont en roept de Europese Unie op tot het slopen van schepen met respect voor het leefmilieu en de rechten van arbeiders. Enkele spandoeken met de tekst 'Clean toxic ships now' worden vastgemaakt voor en aan het gebouw waar gevaarlijk asbest met uiterst grote zorg uit verwijderd werd. Greenpeace, tesamen met een delegatie uit Azië vraagt dat er afdwingbare regels komen die scheepseigenaars verplichten om hetzelfde asbest en andere giftige stoffen uit schepen te verwijderen vooraleer ze naar de sloopwerven in Azië worden verstuurd.

Deze actie is het hoogtepunt van een tournee van 3 weken door Europa waarin gepleit werd voor een spoedige oplossing voor de leefmilieu- en gezondheidsproblemen die met het slopen van schepen gepaard gaan. Ten gevolge van de nieuwe Europese wetgeving rond het vervangen van enkelwandige olietankers wordt verwacht dat de sloopactiviteiten in Azië drastisch zullen toenemen in de komende tien jaar. Greenpeace roept de Europese gemeenschap dan ook op om de leiding te nemen in het pleidooi voor bindende regels voor sloopschepen op de komende vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) die plaatsvindt van 14 tot 18 juli in Londen. Schepen die uit de vaart worden genomen worden nu nog zonder enige vorm van decontaminatie door hun eigenaars naar de sloopwerven in Azië verstuurd. Deze schepen worden daar gesloopt met onaanvaardbare gevolgen voor het leefmilieu en onder verwerpelijke arbeidsomstandigheden.

"Wij zijn hier aan de voet van een gebouw dat gebruikt wordt door de Europese Unie en dat van alle asbest ontdaan werd. Het is onvoorstelbaar dat Europa wel zorg draagt voor de bescherming van de eigen bevolking tegen de gevaren van giftige stoffen, maar tezelfdertijd aan de Europese scheepseigenaars toelaat om dezelfde giftige stoffen naar onbeschermde arbeiders in Azië te sturen. In India en Bangladesh behandelen de arbeiders het asbest met hun blote handen ! Kan Europa deze dubbele standaarden aanhouden ?" vraagt Martin Besieux van de shipbreaking campagne van Greenpeace.

Wanneer individuele slooplanden proberen hun wetgeving te versterken zenden de scheepseigenaars hun giftige schepen gewoon naar landen met een minder strenge wetgeving. "Dit geeft de scheepsindustrie de mogelijkheid om te ontlopen aan hun verantwoordelijkheid voor de giftige stoffen aan boord van hun sloopschepen. Een verplichte regelgeving die stelt dat alle giftige stoffen eerst moeten verwijderd worden voor de schepen naar de sloop gaan is noodzakelijk om hier tot resultaten te komen" zegt Rampati Kumar van Greenpeace India.

De scheepssector staat ronduit afwijzend tegenover het opnemen van verantwoordelijkheid voor de gevaarlijke stoffen op hun schepen. Dit betekent dat de landen waar de sloopstranden zich bevinden overspoeld zullen blijven worden door diverse giftige stoffen zoals asbest en PCB's en afvalolie afkomstig van Europese schepen.

"We zijn nu drie weken in Europa. De scheepseigenaars en hun federaties die we ontmoet hebben weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen. Daarom komen we nu tot het centrum van de Europese politiek om op te roepen voor een daadkrachtig initiatief om te voorkomen dat onze landen vervuild worden met giftige stoffen uit Europa. Als er niets wijzigt dan zullen we nog jaren geconfronteerd worden met deze giftige stoffen" zegt Dhr. Salim die werkt op een scheepswerf in Bangladesh.

Door de dubbele moraal van de Europese Unie aan te klagen op het Berlaymont-gebouw wil Greenpeace het duidelijk maken dat de huidige regels niet volstaan om het leefmilieu en de arbeidsrechten in Azië te garanderen. Europa moet nu in actie treden.

Document :

* Shipbreaking - The continuous evasion of the polluter pays principle : A breakdown of financial profits and environmental and health costs in relation to the shipbreaking industry

(19/06/2003)

Onderwerpen