Eerste sloopschip van Greenpeace-top-50 lijst zal van giftige stoffen worden ontdaan; vooraleer het gesloopt wordt in Azië

Het is nu aan andere scheepseigenaars dit voorbeeld te volgen en aan de IMO om het om te zetten in bindende regels zodat mensen en milieu in Azië worden beschermd

Persbericht - 26 mei, 2003
Vrijdag, 23 mei 2003 : De Amerikaans/Noorse scheepseigenaar Stolt Nielsen heeft een geschiedenis van het dumpen van niet schoongemaakte afgedankte schepen op Aziatische stranden. Na onderhandelingen met Greenpeace in de haven van Rotterdam heeft Stolt-Nielsen zich vrijdag geëngageerd om vanaf nu vervuiling en gezondheidsrisico's die te maken hebben met het slopen van schepen te voorkomen.

Concreet betekent het dat de sloop van zijn oudste schip, de Stolt Sincerity, naar alle waarschijnlijkheid pas zal gebeuren nadat het schip volledig is ontdaan van alle schadelijke stoffen zoals PCB's, asbest en olie. Een verklaring in die zin werd ondertekend door de kapitein van het schip in naam van het bedrijf. Stolt-Nielsen gaat ermee akkoord om voor het einde van 2003 de mogelijkheden te bestuderen om de Stolt Sincerety als gifstoffen-vrij te certificeren voor het gesloopt wordt, en om hiervan verslag uit te brengen bij Greenpeace en andere scheepvaartorganisaties zoals o.a. het IMO (International Maritime Organisation), en de beroepsfederaties Intertanko en ICS (International Chamber of Shipping).

Greenpeace en Stolt-Nielsen roepen het IMO en zijn leden op om verder te bouwen op deze overeenkomst en op de eerstkomende vergadering in juli 2003 een verplichte regelgeving af te spreken die zou gelden voor alle scheepseigenaars. Tot nu toe is alleen afgesproken vrijblijvende richtlijnen te maken over hoe schepen kunnen voorbereid worden voor de sloop.

"In India hebben mensen jarenlang geleden onder de gevolgen van de schadelijke stoffen die vrijkwamen bij het slopen van schepen. Deze overeenkomst betekent een kleine stap in de richting van een betere bescherming van het milieu en de mensen in India. Zij willen staal, geen gevaarlijke stoffen", zegt Marietta Harjono van Greenpeace. "De ondertekende verklaring van Stolt-Nielsen vormt een degelijke basis voor verdere gesprekken met Stolt om ervoor te zorgen dat alle schepen van Stolt-Nielsen gifvrij afgeleverd worden op de sloopwerven."

Deze belangrijke stap komt er in dezelfde week van de zoveelste explosie in Alang (India): opnieuw zes mensen kwamen er om op een sloopwerf, bij de sloop van een schip. Deze explosie maakt duidelijk welke tragedies gebeuren wanneer scheepseigenaars geen verantwoordelijkheid opnemen voor de staat waarin ze hun schepen op sloopwerven afleveren.

Deze doorbraak met Stolt maakt deel uit van een maand van intensieve "Toxic Patrols" in de Rotterdamse haven. Bij deze patrouilles bezoeken vrijwilligers schepen.

Ze informeren de kapiteins en de bemanning inzake de bedreigingen voor milieu en gezondheid die het slopen van niet ontsmette schepen met zich meebrengen. Het was duidelijk dat vele kapiteins en bemanningsleden akkoord gingen met het standpunt van Greenpeace: scheepseigenaars moeten verantwoordelijkheid opnemen om hun schepen pas af te leveren wanneer ze zijn ontdaan van gevaarlijke materialen.

Om meer te weten over de 'Greenpeace-top-50 lijst', klik hier

50 Schepen in de schijnwerpers

Greenpeace selecteerde 50 schepen die waarschijnlijk binnenkort worden gesloopt. Greenpeace vroeg de eigenaren te verklaren dat hun schepen zijn ontdaan van gevaarlijke materialen vóór de sloop in Aziatische landen. Tot die tijd volgt Greenpeace deze schepen actief.

Onderwerpen