België verdedigt de optie van schone sloop voor afgedankte schepen

België zal aangekondigde positie Europese Commissie verdedigen op beslissende vergadering IMO

Persbericht - 20 juni, 2003
Brussel, 20 juni 2003 - Mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Tewerkstelling en bevoegd voor Maritiem transport, heeft de symbolische scheepsbel aanvaard die een delegatie van Aziatische werknemers hebben meegebracht uit Alang (India). De Minister was bijzonder geïnteresseerd in de onaanvaardbare werkomstandigheden met veel milieuschade in India en Bangladesh. Na de geslaagde actie die Greenpeace gisteren op het Berlaymontgebouw in Brussel heeft uitgevoerd en de daarop volgende positieve reactie van de Europese Commissie, verheugt Greenpeace zich over dit belangrijke standpunt van België. België zal dit standpunt verdedigen in de aanloop van de komende vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties (IMO, Londen 14-18 juli) waar nieuwe richtlijnen worden aangenomen voor de voorbereiding van afgedankte schepen voor de sloop.

Indien de gemaakte engagementen van de Europese Commissie en nu ook van België worden uitgevoerd, zal de Europese Unie een sleutelrol spelen - binnen het kader van de IMO - in het dossier van de sloopschepen, een probleem dat nog kan groeien door de aangekondigde snellere uitfazering van enkelwandige tankers.

Het was in de loop van de actiedag van gisteren dat een delegatie van Aziatische werknemers werd ontvangen door Minister Laurette Onkelinx. Deze was onder de indruk van hun getuigenissen over de erbarmelijke werkomstandigheden op de sloopwerven. Tijdens deze ontmoeting heeft Minister Onkelinx de positie van België in deze materie naar voor gebracht. Dit ligt in de lijn van wat de Europese Commissie eerder op de dag heeft bekendgemaakt en betekent volgens Greenpeace een doorbraak in de campagne voor schone sloopschepen. Daar de Europese Commissie op de komende IMO vergadering alleen als waarnemer kan optreden is het standpunt van België als stemgerechtigd land belangrijk. De Minister heeft er zich toe verbonden om op de eerstkomende voorbereidende Europese coördinatievergadering van 8 juli (onder het voorzitterschap van Italië) de andere lidstaten te overtuigen om hierover een gemeenschappelijk standpunt in te nemen dat in lijn ligt met haar standpunt en dit van de Europese Commissie.

De Minister heeft herhaaldelijk gewezen op het belang van de reeds bestaande regelgeving gebaseerd op het Basel Verdrag. Voor de Belgische Minister is het ontegensprekelijk dat dit Verdrag over de grensoverschrijdende transporten van afval van toepassing is op sloopschepen. Een standpunt dat de scheepvaartindustrie tot op heden blijft afwijzen ondanks het feit dat de sloopschepen heel wat gevaarlijke stoffen zoals asbest, PCB's, afvaloliën, enz bevat.

De verklaringen van de Belgische Minister volgen op de moedige positie die de Europese Commissie gisteren via haar Commissaris van Leefmilieu Margot Wällstrom heeft bekend gemaakt. De EU Commissaris van Leefmilieu heeft een aantal initiatieven in verband met de sloopschepenproblematiek aangekondigd. De verschillende lidstaten zullen oa. worden gevraagd om de bestaande wetgeving (Basel Verdrag en de Europese reglementering die dit verdrag uitvoert) op het terrein te handhaven.

Document :

* Shipbreaking - The continuous evasion of the polluter pays principle : A breakdown of financial profits and environmental and health costs in relation to the shipbreaking industry

(20/06/2003)

Onderwerpen