Greenpeace zoekt beschermers voor het Groot Barrièrerif

Persbericht - 15 juni, 2015
Twee weken voor de bijeenkomst in Bonn van UNESCO-afgevaardigden over de toekomst van het Groot Barrièrerif, roept Greenpeace de internationale gemeenschap op om het rif te beschermen.

“Het is aan de rest van de wereld om te slagen waar de Australische regering gefaald heeft, namelijk het Groot Barrièrerif beschermen”, zegt Rianne Teule, campagnedirecteur bij Greenpeace België. “Deze Werelderfgoedsite is in gevaar door de hardnekkige steun van de Australische regering voor de uitbreiding van de steenkoolindustrie en -havens langs het rif.”

De door Australië goedgekeurde uitbreiding van steenkoolmijnen leidt tot meer transporten en baggerwerken rondom het Groot Barrièrerif. Daarnaast draagt de verbranding van al die steenkool bij aan de klimaatverandering. De steenkoolmijnen zijn dus een dubbele bedreiging voor het rif.

De Australische minister voor Milieu Greg Hunt heeft openlijk toegegeven dat de regering zonder publieke druk niets zou doen aan de groeiende bedreigingen voor het Groot Barrièrerif. Een wereldwijde petitie met handtekeningen uit 175 landen roept UNESCO op om de Australische regering onder druk te zetten om meer te doen.

Greenpeace beschuldigt de regering van premier Abbott er vandaag van het publiek en de UNESCO-afgevaardigden voor te liegen over een waslijst aan problemen die de gezondheid van het rif in gevaar brengen. Enkele voorbeelden:

-          De Australische minister voor Milieu Greg Hunt beweerde tijdens een televisie-interview dat slechts “een klein beetje” puin van de steenkoolprojecten op het Groot Barrièrerif wordt gedumpt. In realiteit gaat het om 1 miljoen kubieke meter per jaar.

-          Minister Hunt beweerde verder dat “het ontwerpbesluit [van UNESCO] een weerslag is van ons doortastend optreden om het Groot Barrièrerif te beschermen en onze inspanningen om tegemoet te komen aan alle bezorgdheden van het UNESCO comité”. De werkelijke tekst van het rapport stelt echter dat UNESCO “bezorgd is” over de slechte vooruitzichten voor het rif en de bedreigingen die klimaatverandering, slechte waterkwaliteit en kustontwikkeling vormen, en dat het de aanhoudende verslechtering van essentiële biotopen, soorten en ecosystemen “betreurt”. (5)

-          Het Reef 2050 plan van de regering Abbott doet niets aan de grootschalige uitbreiding van steenkoolhavens langs het Groot Barrièrerif – die de buitengewone, universele waarde van het rif onherstelbaar zou beschadigen.

-          De regering Abbott beweert dat de waterkwaliteit verbetert… terwijl een rapport van de auditeur-generaal van de provincie Queensland vorige week aantoonde dat de doelen voor waterkwaliteit niet gehaald worden, dat ze bovendien veel te zwak zijn, en dat er nog heel wat onzekerheid bestaat over de impact van de waterkwaliteit op het rif. (6)

-          De regering beweert dat ze 2 miljard dollar investeert in het rif, waarvan 200 miljoen bijkomende middelen. Het geld zal echter gespreid worden over 10 jaar, omvat eerder toegezegde provinciale en nationale fondsen en een kwart van het totale bedrag – 500 miljoen dollar – is gereserveerd voor veiligheidsmaatregelen op schepen. Deze maatregelen zijn belangrijk, maar mogen niet meegerekend worden als bescherming van het Groot Barrièrerif.

“Premier Abbott maakt zich internationaal belachelijk met zijn obsessie voor steenkool en zijn weigering om actie te ondernemen voor het klimaat, maar de aanhoudende dreiging voor het Groot Barrièrerif is geen lachertje. Het koraalrif heeft nood aan steun van over de hele wereld, te beginnen met de UNESCO vergadering in twee weken. We vragen de internationale gemeenschap om in actie te komen en te eisen dat de Australische regering partij kiest voor het Groot Barrièrerif in plaats van voor steenkool”, besluit Teule.

Onderwerpen