Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van vragen en antwoorden.

Wat zijn de waarden van Greenpeace? Welke campagnes voert Greenpeace? Hoe kan ik vrijwilliger worden bij Greenpeace?

Over de organisatie van Greenpeace  
 • Wat zijn de visie en de missie van Greenpeace?

  Greenpeace is een onafhankelijke internationale milieuorganisatie. Door geweldloze en inventieve confrontaties stellen we milieuproblemen aan de kaak en stimuleren we oplossingen voor een gezond en duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.

 • Wat zijn de waarden van Greenpeace?

  – Geweldloosheid: het voeren van vreedzame acties is altijd het uitgangspunt geweest van onze campagnes. Onze acties zijn nooit gewelddadig, ook al kunnen ze soms provocerend overkomen.

  – Confrontatie: Wij geloven in creatieve confrontatie. Door een bepaald gedrag en ideeën in vraag te stellen, menen wij mensen en organisaties in beweging te kunnen krijgen.

  – Onafhankelijkheid: Greenpeace wordt gesteund door individuele personen. Wij behouden onze volledige onafhankelijkheid door elke financiering van politieke partijen, regeringen of industriële groepen te weigeren.

  – Gezamenlijke actie: Wij geloven in de macht van het aantal. Wereldwijd steunen miljoenen sympathisanten de campagnes van Greenpeace. Daarnaast zetten talloze vrijwilligers zich voor ons in. Samen kunnen wij de problemen aanpakken en oplossingen bevorderen.

 • Wat heeft Greenpeace bereikt voor het milieu?

  Greenpeace heeft dankzij haar sympathisanten en vrijwilligers heel veel kunnen bereiken voor het milieu. Zo voerden we sinds 1975 intensief campagne tegen de walvisjacht, met als resultaat een moratorium op de commerciële walvisjacht in 1982. Greenpeace voerde gewaagde acties op volle zee tegen de dumping van kernafval: in 1983 werd dit verboden. In 2001 werden de 12 schadelijkste chemicaliën wereldwijd verboden. Recenter beloofde de Vlaamse minister-president Kris Peeters na enkele acties van Greenpeace dat er geen nieuwe steenkoolcentrale in Antwerpen komt, en besloten grote sojahandelaren tot een verbod op de handel in soja waarvoor Amazonewoud is gekapt.

  Lees meer over onze overwinningen.

 • Werkt Greenpeace samen met andere milieuorganisaties?

  Greenpeace werkt samen met talloze organisaties, waaronder natuurlijk ook veel milieuorganisaties. Met welke organisaties? Dat hangt af van de campagnes die we voeren. We willen onze onafhankelijkheid bewaren, dus trekken we vaak tijdelijk op met andere organisaties – waar dat van belang is voor het milieu. Structureel werken we samen met andere Greenpeacekantoren binnen de wereldwijde organisatie Greenpeace International.

 • Waarom richt Greenpeace zijn campagnes op overheden én bedrijven?

  Omdat ze allebei een eigen verantwoordelijkheid hebben als het gaat over oplossingen voor milieuproblemen. Overheden moeten regels stellen en wetten maken, die het milieu beschermen. Maar dat proces duurt vaak lang. Bedrijven moeten ook zelf aan de slag. Door gifvrije producten te maken, hun uitstoot van broeikasgassen drastisch te beperken, efficiënt met energie om te gaan en geen illegaal gekapt hout te gebruiken.

 • Neemt Greenpeace geen onverantwoorde risico’s tijdens acties?

  De acties van Greenpeace zijn altijd goed voorbereid en worden gedaan met getrainde vrijwilligers. Voor klimacties zetten we vrijwilligers in met professionele vaardigheden. We doen er alles aan om het geweldloos en veilig aan te pakken: voor de actievoerders én voor alle andere betrokkenen.

 • Gaat een deel van mijn geld ook naar internationale campagnes?

  Ja. Dankzij de steun van een groot aantal sympathisenten kan Greenpeace België bijdragen aan onze wereldwijde milieucampagnes. In ons jaarverslag kun je precies lezen waaraan dat geld is besteed.

 • Hoe komt Greenpeace aan zijn inkomsten?

  Onze inkomsten krijgen we hoofdzakelijk van sympathisanten. Greenpeace is daar enorm blij mee. We zijn immers onafhankelijk en aanvaarden geen giften van bedrijven of subsidies van overheden. Onze sympathisanten maken onze milieucampagnes mogelijk.

 • Hoe werft Greenpeace sympathisanten?

  Dat doen we via verschillende kanalen. Het belangrijkste middel is direct dialogue: onze wervers gaan van deur tot deur of spreken mensen aan op straat met de vraag om sympathisant van Greenpeace te worden. Online worden mensen sympathisant via onze eigen website of de websites van andere organisaties. En via onze e-mailnieuwsbrieven. Betrouwbare telemarketingbureaus werven ook telefonisch sympathisanten voor Greenpeace.

 • Kan ik Greenpeace in mijn testament opnemen?

  Ja, dat kan en wij waarderen dat zeer. Als u Greenpeace op deze manier wilt steunen, kunt u een legaat ten bate van Greenpeace opnemen in uw testament. Om u hierover goed te informeren, hebben wij een speciale brochure: 'Testamenten en schenkingen'. U kan vrijblijvend de brochure aanvragen.

 • Heeft Greenpeace het VEF-label?

  Jazeker. Greenpeace België is aangesloten bij de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) en volgt de deontologische code voor fondsenwerving. Daarin zijn richtlijnen opgenomen over doorzichtigheid van de rekeningen, strikte fondsenwervingsmodaliteiten, beheer van bestanden en kwaliteit van acties, boodschappen en communicatie. Meer info op de site van VEF.

Over de campagnes van Greenpeace België   Vrijwilligerswerk