TTIP en CETA zijn actueler dan ooit. Steeds meer burgers uiten er hun ongenoegen over. En terecht! Ze willen Obama laten weten dat deze handelsakkoorden gevaarlijk zijn voor onze gezondheid en het milieu.

TTIP en CETA komen stilaan in de doorslaggevende eindfase. Gisteren heeft het Waals Parlement een sterke resolutie tegen CETA goedgekeurd. Hiermee zetten ze een belangrijke stap in de goede richting. De strijd is echter nog lang niet gestreden voor al diegenen die, net als Greenpeace, aanklagen dat deze verdragen antidemocratisch zijn en een bedreiging vormen voor o.a. onze gezondheids- en milieunormen...

Naar aanleiding van het bezoek van Obama kwamen afgelopen weekend in Hannover opnieuw tienduizenden mensen de straat op met een duidelijke boodschap: "Yes, We Can… Stop TTIP !" Ze vertegenwoordigden de 3,5 miljoen Europese burgers die reeds de online petitie tegen TTIP hebben getekend. Dit toont aan dat de steun voor deze verdragen in een snel tempo daalt. Een studie die vorige week gepubliceerd werd, wijst uit dat minder dan 20% van de Duitse (17%) en Amerikaanse (18%) burgers TTIP nog als iets goed voor hun land beschouwen.

Ondertussen lijkt het alsof Obama danst op de tonen van een kinderliedje: "Doe een stap vooruit, doe een stap achteruit." Afgelopen vrijdag ondertekende hij samen met de andere wereldleiders het klimaatakkoord van Parijs. Drie dagen later ontmoette hij de Europese leiders in Hannover om TTIP te promoten. Nochtans verklaarde zelfs Nobelprijswinnaar economie Joseph Stiglitz dat "TTIP het potentieel heeft om de dringende actie, waar het akkoord van Parijs om vraagt, te ondermijnen".

Een goed trans-Atlantisch handelsakkoord zou een ambitieus energiebeleid moeten ondersteunen. Het verschrikkelijke, ondemocratische ICS-tribunaal,  dat zowel in TTIP als in CETA is opgenomen, zal een dergelijk beleid net verhinderen en de noodzakelijke overgang naar hernieuwbare energie vertragen. Om deze reden ontvangen we de resolutie van het Waals Parlement met open armen en zeggen we tegen Obama: "Yes we can… stop TTIP" .