De vrijhandelsverdragen TTIP (met de Verenigde Staten) en CETA (met Canada) roepen steeds meer weerstand op. Een grote betoging op 20 september brengt alle tegenstanders tegen deze akkoorden samen. We hebben redenen genoeg om bezorgd te zijn, gezien de verreikende gevolgen ervan – tot zelfs in onze badkamers.

Het doel van TTIP en CETA is het wegnemen van ‘niet-tarifaire handelsbarrières’. Dit zijn verschillen tussen de Europese en Amerikaanse (of Canadese) regels, die de handel tussen deze blokken zouden belemmeren. Het zijn echter die regels die onze gezondheid en ons milieu helpen beschermen.

Onschuldige lippenstift of gevaarlijke chemische cocktail?

Stel bijvoorbeeld dat een Amerikaans fabrikant van lippenstift zijn product wil verkopen in Europa. Vandaag moet hij daarvoor voldoen aan de strengere Europese regelgeving rond de milieu- en gezondheidseffecten van de gebruikte chemicaliën. In Europa moet een producent namelijk de veiligheid van zijn product kunnen bewijzen, alvorens het op de markt te mogen brengen. Dit voorzorgsprincipe beschermt de consument en het milieu tegen schadelijke producten.

In de VS geldt dit voorzorgsprincipe niet. Daar ligt de bewijslast bij het Environmental Protection Agency (EPA), een milieuagentschap van de overheid. Alleen wanneer dit agentschap kan bewijzen dat de lippenstift schadelijke stoffen bevat, kan op basis van een kosten-batenanalyse besloten worden om de lippenstift van de markt te halen. Het resultaat spreekt voor zich: in Europa zijn meer dan 1.300 chemicaliën verboden, in de VS… slechts 11.

Voorzorgsprincipe buitenspel gezet

De Amerikanen zien het Europese voorzorgsprincipe dan ook als een belangrijke barrière voor hun producten. Met TTIP proberen ze die nu uit de weg te ruimen. De tactiek hiervoor is om elkaars producten te erkennen: Europa gaat Amerikaanse producten erkennen die niet voldoen aan de Europese standaarden en omgekeerd. Volgens de Europese Commissie vormt dit geen gevaar voor ons voorzorgsprincipe, maar je hebt geen diploma in internationale handel nodig om te zien dat de Europese consumenten- en milieubescherming hiermee effectief buitenspel wordt gezet.

Bedrijven die plots moeten voldoen aan hogere – en dus duurdere – standaarden zullen moord en brand schreeuwen, en ermee dreigen hun activiteiten te verhuizen naar de andere kant van de oceaan. Het valt dus eerder te verwachten dat de standaarden onder druk van de industrie steeds verder naar beneden zullen worden bijgesteld. Een dergelijke race to the bottom met het milieu en onze gezondheid als inzet kunnen wij niet aanvaarden!

Ook jij kunt helpen om de onderhandelingen te stoppen!

  • Save the date - Op 20 september 2016, om 17u, is er een massale demonstratie in Brussel tegen de trans-Atlantische handelsverdragen (TTIP & CETA)!
  • Spread the word - Deel deze blog via Facebook of Twitter!
  • Word lid van onze Greenwire-groep 'Stop TTIP', en neem deel aan onze activiteiten.
  • Heb jij ook al de online petitie tegen TTIP getekend? Doe het nu!