Sinds 2014 onderhandelen de Europese Commissie en de Verenigde Staten over TTIP, het grootste vrijhandelsakkoord ooit. De plannen voor dit akkoord bedreigen onze democratie en onze sociale en milieustandaarden. We moeten deze onderhandelingen stoppen!

Actie tegen TTIP in Brussel

Deze week bracht de Commissie haar laatste voorstel uit voor de harmonisatie van  regelgeving tussen de EU en VS. Samen maken deze twee blokken bijna 50% van de wereldhandel uit. Met TTIP willen de onderhandelaars economische groei en jobs creëren, maar de voorspellingen zijn  zeer bescheiden (0,5% tegen 2027) en berekend op basis van onbetrouwbare modellen. Ook de creatie van nieuwe jobs staat allerminst vast – NAFTA, het gelijkaardige vrijhandelsakkoord tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico, kostte intussen meer dan 1 miljoen jobs.

Onze standaarden onder vuur

Naast groei en jobs willen de VS en EU met het vrijhandelsakkoord globale standaarden invoeren. Deze zullen echter niet de hoge standaarden zijn die we vooral in Europa gewoon zijn. Multinationale bedrijven willen namelijk zo weinig mogelijk regeltjes moeten volgen om zo hun winst te vergroten. De Europese normen zijn echter op veel (maar niet alle) vlakken strenger dan de Amerikaanse of de Chinese, waardoor de druk om onze sociale en milieustandaarden te verlagen, enorm zal toenemen.

Oorspronkelijk wilden de onderhandelaars een regulatory cooperation body (RCB) oprichten om toekomstige wetsvoorstellen te bespreken. Hierin zou de Commissie overleggen met Amerikaanse handelsvertegenwoordigers maar ook met grote bedrijven – wat hen een enorme macht over het wetgevend proces zou geven. Omwille van de hevige kritiek is dit orgaan uit het voorstel geschrapt, maar dit betekent niet meteen een verbetering:

  • Het nieuwe voorstel is alomvattend: Het gaat over bijna alle bestaande en toekomstige Europese regelgeving. De volledige maatschappij kan hierdoor worden geraakt.
  • De VS zullen de Europese wetten beïnvloeden: Met het nieuwe voorstel zullen de VS nieuwe wetsvoorstellen van de Commissie kunnen beïnvloeden, nog voor het parlement deze onder ogen krijgt. Dit ondermijnt onze democratie!
  • De bedrijven krijgen meer macht: Zelfs zonder specifiek orgaan krijgen de grote bedrijven in het nieuwe voorstel nog steeds een platform om ambitieuze regelgeving in het algemeen belang, die hun specifieke belangen schaadt, in een vroeg stadium af te zwakken, uit te stellen of te verwerpen.
  • Handel gaat boven milieu en sociale rechten: Nieuwe én bestaande regels zullen systematisch onderworpen worden aan impactstudies, die echter, in navolging van de Amerikaanse regelgeving, focussen op handelscriteria. Milieu- en sociale criteria zijn met andere woorden ondergeschikt.

Om bovenstaande redenen roept Greenpeace de Europese Commissie op om de onderhandelingen over TTIP onmiddellijk stop te zetten. Vrijhandelsakkoorden mogen toekomstige regelgeving in het algemeen belang niet inperken!

Ook jij kan helpen om de onderhandelingen te stoppen!