Het wordt een bewogen jaareinde voor de beruchte trans-Atlantische verdragen TTIP (EU-VS) en CETA (EU-Canada). De toekomstige president van de Verenigde Staten, Donald Trump, is namelijk geen voorstander van TTIP, waardoor het verdrag volgens de Europese Commissie voor minstens twee jaar in de koelkast zit. Ook Duits kanselier Angela Merkel heeft al meegedeeld dat TTIP dood is.

Is TTIP dan voorgoed van de tafel? Dat is helemaal niet zeker. Het verdrag werd al verschillende keren dood verklaard en toch zetten de onderhandelaars telkens hun werk voort. Ook al verdwijnt TTIP dus voor enkele jaren van de radar, we zullen waakzaam moeten blijven.

En CETA?

CETA, het akkoord tussen de EU en Canada, is dan weer springlevend. En hoewel de Europese staats- en regeringsleiders enkele weken geleden CETA hebben ondertekend, is het ratificeringsproces nog maar net begonnen. Allereerst moet ook het Europees Parlement nog instemmen met het verdrag. De tijd dringt, want de voorstanders van CETA proberen het verdrag zo snel mogelijk door het parlement te jagen, in plaats van het de nodige tijd te geven om het grondig te bestuderen.

Ondervraag jouw parlementariërs

Please enable javascript in your browser settings.
 

Wat is er de afgelopen weken gebeurd?

Wallonië heeft enkele weken geleden een paar verbeteringen in de wacht gesleept die het verdrag alsnog stokken in de wielen kunnen steken. Zo wil Wallonië het Europees Hof van Justitie vragen of de arbitragemechanismen (ISDS of ICS in CETA) wel verenigbaar zijn met Europees recht – wat de Commissie eigenlijk al lang geleden had moeten doen – en kan het nog steeds een veto tegen CETA stellen als blijkt dat dit niet het geval is. Deze vooruitgang was enkel mogelijk dankzij de aanhoudende druk van de bevolking, niet alleen in België maar ook in heel Europa en in Canada!

Maar is CETA daardoor een perfect akkoord geworden? Absoluut niet! Ondanks het Waalse verzet vormt CETA nog altijd een bedreiging voor de democratie en het voorzorgsprincipe. Het beperkt  de mogelijkheden van overheden om onze gezondheid en leefmilieu te beschermen en het creëert een gevaarlijk arbitragemechanisme dat de grote multinationals ongekende voordelen biedt.

We moeten actie blijven voeren, zodat het Europees Parlement ook onze stem hoort. Jullie mobilisatie heeft reeds haar haar vruchten afgeworpen, maar dit is niet het moment om ons verzet te stoppen. Vraag nu aan je parlementslid om TEGEN CETA te stemmen!

En wat als het Europees Parlement CETA toch zou goedkeuren? Ook dan is het nog niet voorbij, want het akkoord moet tot slot ook worden geratificeerd door de nationale parlementen. In België moeten ook alle regionale parlementen het akkoord goedkeuren, waarbij Wallonië alsnog gebruik kan maken van zijn veto.

Kortom, CETA is lang niet in kannen en kruiken!