Na TTIP, het Vrijhandels- en Investeringsverdrag tussen de Verenigde Staten en Europa en CETA, een gelijkaardig akkoord maar dan tussen Europa en Canada, bedreigt nu ook een derde verdrag onze milieunormen: TiSA.

Het TiSA-verdrag, of voluit Trade in Services Agreement, is een akkoord tussen 50 landen die samen goed zijn voor meer dan 70% van de wereldeconomie en alle continenten behalve Afrika omhelzen. Anders dan bij TTIP of CETA, die zich richten op handel in goederen (bijvoorbeeld auto's of landbouwproducten), richt TiSA zich op diensten (bijvoorbeeld vervoer of energiediensten).

Ander verdrag, zelfde gevaren

Het gebrek aan transparantie in de onderhandelingen over TTIP en CETA wekt een hoop weerstand op, maar TiSA is hierin nog een stuk erger. Het verdrag wil de hele wereld een specifiek economisch model opleggen, hoewel de meerderheid van de wereldbevolking niet tot de 50 onderhandelende landen behoort. Een recent rapport van Global Justice Now en ATTAC lijst de risico's voor onze overheidsdiensten op. Die zouden namelijk heel snel geprivatiseerd kunnen worden, zonder dat er een weg terug is.

Frontale aanval op hernieuwbare energie en klimaatbeleid

Bovendien zijn er ook enorme risico's voor het milieu. In juni publiceerde de organisatie Public Service International een rapport over de gevaren van TiSA, in het bijzonder voor de strijd tegen de opwarming van de aarde. Een belangrijk onderdeel van TiSA is immers de energiesector, die op twee manieren bedreigd wordt.

Ten eerste maakt het verdrag geen enkel onderscheid tussen de verschillende energiebronnen, maar plaatst het vervuilende energiebronnen (steenkool en schaliegas) op gelijke voet als propere vormen van energie (wind en zon). Hierdoor komt de overheidssteun voor hernieuwbare energie in gevaar. En dit terwijl het klimaatakkoord van Parijs hernieuwbare energie als de enige oplossing voor het klimaatprobleem beschouwt.

Ten tweede krijgen overheden geen kans meer om een correct en ambitieus energiebeleid te voeren. Die bevoegdheid wordt ingepikt door multinationals die TiSA zouden gebruiken om de keuzevrijheid van overheden inzake energiebronnen, -markten, -infrastructuur en -spelers in te perken.

Geen plaats voor deze schadelijke verdragen

Verdragen als TiSA, maar ook TIPP en CETA, zijn te vergelijken met de steeds weer aangroeiende koppen van de giftige Hydra. Nu we zien hoe onze huidige maatschappij steeds vaker de economische en beleidsmodellen verwerpt die op dit soort verdragen gebouwd zijn, is het hoog tijd om deze verdragen openlijk ter discussie te stellen.

Meer dan ooit is het aan ons om hiertegen te mobiliseren. Deze verdragen bedreigen grote delen van onze samenleving en onze planeet. We mogen dit niet laten gebeuren.

Kom betogen in Brussel op 20 september