Greenpeace heeft de teksten gelekt van het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Mercosur, de gemeenschap van Argentinië, Paraguay, Brazilië en Uruguay. De onderhandelaars hopen in 2018 tot een akkoord te komen.

Het verdrag met Mercosur komt tot stand in een geladen context: er zijn indianenleiders en milieu-actievoerders vermoord en Brazilië wordt ernstig verdacht van corruptie. Dit akkoord wil vooral de export in enkele sleutelsectoren opdrijven: voor de EU zijn dat de automobielindustrie, de energiesector en de financiële markten en voor de landen van de Mercosur gaat het om de sector van de vlees- en de sojateelt.

Sommige van die sectoren vormen een rechtstreekse en grove bedreiging voor het milieu, zoals de auto-industrie die schadelijk is voor de luchtkwaliteit en het klimaat of de vlees- en de sojateelt, die leiden tot een dramatische toename van de ontbossing.

De teksten die Greenpeace publiceert, zijn te vinden op de website trade-leaks.org, waarop wij ook al de teksten plaatsten van TTIP (tussen de EU en de VS), TISA (het wereldwijde akkoord over de handel in diensten) en JEFTA (akkoord tussen de EU en Japan).

Net als TTIP, dat in de koelkast zit, en CETA, dat momenteel wordt geratificeerd, behoort dit vrijhandelsakkoord met Mercosur tot de jongste generatie van akkoorden die vooral ten goede komen van de grote multinationale ondernemingen, ten nadele van de burger.

Greenpeace heeft  een aantal principes opgesteld die moeten nageleefd worden vooraleer handelsakkoorden worden gesloten. Het verdrag tussen de EU en Mercosur is trouwens een van de vele verdragen die deze principes niet respecteren, en allerminst de transparantie bieden die nodig is bij dergelijke onderhandelingen.

Alleen als er een democratisch debat komt over deze zogenaamde vrijhandelsverdragen zullen we een handel hebben die respect heeft voor het leefmilieu. Het is om dat democratisch debat te bevorderen, dat wij de geheim gehouden teksten van dit akkoord publiceren.