The Tip of the Iceberg

Rapport - 1 augustus, 1999
Dit rapport overloopt een aantal wetenschappelijke ontdekkingen, die wijzen op de aanwezigheid van niet-afbreekbare stoffen (POPs: Persistent Organic Pollutants) in organismen (waaronder de mens) in Europa en in de poolgebieden. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan mariene organismen, die zeer gevoelig zijn voor de toxische eigenschappen van deze stoffen.

Download document

Num. pages: 87

Onderwerpen