(Huis)stof tot nadenken!

Rapport - 27 september, 2004
Hebben wij de controle verloren op de scheikunde? Verschillende recente wetenschappelijke publicaties drukken ons met de neus op de feiten. Ja, er circuleren heel wat chemische stoffen in ons leefmilieu die daar niet thuishoren. Ze hebben mogelijk een negatieve weerslag op onze gezondheid. We nemen het probleem maar beter ernstig.
Maart 2004 analyseert Greenpeace huishoudelijk stof uiteen zeventigtal Belgische woningen. En wat blijkt? Elk huis bevat gevaarlijke stoffen! Sommige zijn mogelijk kankerverwekkend, of kunnen een negatieve impact hebben op onze voortplanting, op ons hormonaal systeem en op de ontwikkeling van allergieën.

Download document

Num. pages: 2

Onderwerpen