Anything Goes? A report on PEFC Certified Finnish Forestry

Rapport - 26 januari, 2002
Greenpeace voert samen met andere milieu-NGO's campagne om de bescherming van de oerbossen in Finland te bekomen. In het rapport 'Anything goes?' stelt Greenpeace samen met The Finnish Nature League de certificering van de Finse bossen in vraag.

Download document

Executive summary: 95 % van de Finse bossen zijn gecertificeerd volgens het Pan European Forest Certification systeem PEFC. Verschillende Finse bosbedrijven hebben het recht toegekend gekregen om het PEFC-logo voor hun producten te gebruiken, en de eerste PEFC-gelabelde producten werden verscheept van Finland naar Nederland op 22 november 2000. De Finse Raad voor Certificatie beweert dat Finse certificatie met het PEFC-label "onpartijdig en betrouwbaar aantoont dat de bossen en hun ecosystemen in Finland duurzaam beheerd worden". PEFC wordt echter door geen enkele milieuorganisatie gesteund.Greenpeace en The Finnish Nature League bestudeerden de PEFC-gecertificeerde bossen in Finland in de herfst van 2000 en in het begin van 2001. Het rapport 'Anything goes?' , gepubliceerd in januari 2001, onderzoekt de ecologische betrouwbaarheid van het PEFC-certificaat a.h.v. concrete voorbeelden, gedocumenteerd door de beide organisaties. Het rapport presenteert meer dan 50 gevallen waar gekapt werd met veel schade voor het milieu of waar gepland werd te kappen in waardevolle gebieden. Het rapport behandelt ook een aantal gevallen waarin mogelijkheden om rendieren te hoeden geschaad worden door het kappen, of waarin de rechten van het inheemse Sami-volk niet werden gerespecteerd in de kap-operaties.Dit rapport toont aan dat PEFC-certificatie geen einde heeft gemaakt aan het kappen van bossen met een hoge beschermingswaarde; dit is nog steeds een alledaagse praktijk in Finland. Daarnaast blijft kaalkap tot de dagdagelijkse praktijk behoren. Ook conflicten tussen bosbeheer en het hoeden van rendieren blijven onopgelost.Dit certificatieschema wordt gedomineerd door de bosindustrie, de bosautoriteiten en de bosbezitters en is er niet in geslaagd om de huidige praktijken in het Finse bosbeheer te veranderen. De vage ecologische en sociale criteria van de PEFC hebben niets veranderd met het oog op duurzaam bosbeheer.

Num. pages: 42

Onderwerpen