Greenpeace vraagt een engagement van Canon voor de bescherming van de walvissen

Nieuwsartikel - 30 januari, 2008
Nadat de Esperanza de Japanse walvisvloot uit het jachtgebied had verdreven, moest het Greenpeaceschip na twee weken terugkeren en hebben de Japanners de walvisjacht hervat. De campagne om de walvisjacht in de Zuidelijke Ijszee te stoppen verplaatst zich nu van de oceaan naar het Japanse vasteland. Canon is de Japanse marktleider in fotomateriaal en meet zich een milieuvriendelijk imago aan. Greenpeace roept het bedrijf dus op om zich openlijk tegen de walvisjacht uit te spreken.

Gebruik een Canon om beelden te schieten van de walvissen, geen harpoen...als Canon de walvisjagers tenminste vraagt om de wasvisjacht te stoppen.

Canon heeft zijn reputatie als verdediger van het leefmilieu te danken aan zijn sponsoring van verscheidene expedities voor het behoud van bedreigde soorten. Maar merkwaardig genoeg weigert Canon het programma voor de walvisjacht van de Japanse overheid te veroordelen. Greenpeace meent dat de waarden die Canon uitdraagt, zich duidelijker zouden moeten vertalen in openbare standpunten.

Enkele weken geledenvroeg Greenpeace officieel aan de algemeen directeur van Canon inJapan, M. Fujio Mitarai, om te protesteren tegen de Japansewalvisjacht. Vorige week ontving Greenpeace een antwoord van Canon.De topman van het Japanse bedrijfsleven weigert stelling in te nementegen de afslachting van duizenden walvissen in het reservaat in de Zuidelijke IJszee. Hij gebruikt als argument dat wetenschappers het niet eenszijn over de impact van het Japanse jachtprogramma.

Overal terwereld vereeuwigen professionele en amateurfotografen walvissen metbeelden die ze schieten met Canoncamera's tijdens expedities. Canonheeft de reputatie van voorvechter voor milieu en natuur te dankenaan de financiering van programma's voor het behoud van metuitsterven bedreigde soorten. Canon publiceert regelmatigadvertenties in het tijdschrift National Geographic om blijk te gevenvan 'respect voor het leefmilieu'. Het bedrijf steunt ookadviesgroepen uit de hele wereld die zich inzetten voor hetnatuurbehoud door ze te steunen met financiële middelen,materiaal en deskundigheid.

Wanneereen winstgevend bedrijf zich een milieuvriendelijk imago aanmeet,heeft het volgens Greenpeace ook de morele verantwoordelijkheid om inhet openbaar stelling in te nemen over problemen in dat verband.Canon is een van de grootste en eerste bedrijven ter wereld die hunnaam hebben verbonden aan het behoud van de natuur. Wij zijn ervanovertuigd dat de meeste werknemers van Canon het met ons eens zijndat walvissen niet zonder reden zouden mogen worden gedood onder hetmom van 'wetenschappelijk' onderzoek.

De CEO van Canon is eenheel invloedrijk man in Japan. Indien hij zich vandaag openlijk zouverzetten tegen de walvisjacht, zouden zijn uitspraken kunnen helpenom een eind te maken aan een 'wetenschappelijke' klucht en aanschandalige subsidies voor bedrijven die actief zijn in dewalvisvangst. Die houding zou ook meer gewicht geven aan hetengagement van Canon voor natuur en milieu.

Daarom vraagtGreenpeace aan haar sympathisanten en iedereen die begaan is met debescherming van de walvissen (in het bijzonder de klanten van Canon)om het bedrijf onder druk te zetten, zodat het zijn standpunt herzieten zich openlijk uitspreekt voor de bescherming van de walvissen.

Onderwerpen