Vervangen met stijl!

Greenpeace-modeshow bewijst dat veilige chemicaliën geen utopie zijn

Nieuwsartikel - 29 april, 2005
Modellen lopen de catwalk op en af om kleren, gsm's en cosmetica te showen. De toeschouwers zijn Europese politici, de ministers Bruno Tobback en Evelyne Huytebroeck, naast een groot aantal fotografen en perslui. Wil Greenpeace zich in de modewereld lanceren? Nee hoor, we willen aan de politici tonen dat het substitutieprincipe geen utopie is. Dat verschillende grote fabrikanten nu al vrijwillig voor dat principe gekozen hebben en systematisch giftige stoffen uit hun producten vervangen door veiliger alternatieven.

Met de modeshow 'Substitute with Style' toont Greenpeace op een ludieke manier dat het substitutieprincipe geen utopie is, maar nu al realiteit.

Verschillende wetenschappelijke studies in opdracht van Greenpeacehebben aangetoond dat door de mens gemaakte giftige stoffen zich overalbevinden. In televisies en sportschoenen bijvoorbeeld, in het huisstofvan onze woningen en in ons bloed. Die stoffen, zoals ftalaten engebromeerde vlamvertragers, kunnen erg schadelijk zijn voor devolksgezondheid en het leefmilieu. Daarom pleiten we voor hetsubstitutie: dat schadelijke stoffen systematisch vervangen worden doorveiliger alternatieven. De Europese parlementsleden en ministers werkenaan de hervorming van de chemische wetgeving (REACH genaamd).

'Met deze modeshow willen we de Europese politici op een ludieke manierinspireren,' vertelt Fawaz al Bitar, onze campaigner rond giftigestoffen. 'We tonen hen dat het vervangen van gevaarlijke chemicaliëndoor veiliger alternatieven geen utopie is, maar vandaag al eenrealiteit. Belangrijke merken zoals H&M, Reebok, SonyEricsson enIkea passen het vervangingsprincipe nu al toe in alledaagseconsumptiegoederen zoals textiel, sportkledij en schoenen, cosmetica engsm's. Helaas weigeren meerdere industriële sectoren zich te begeven ophet pad van de veiliger alternatieven. De voorbeelden vandaag tonen dathet anders kan.'

Onderwerpen