Europese Commissie voor internationaal handelsverbod blauwvintonijn

Nieuwsartikel - 10 september, 2009
Greenpeace juicht de beslissing van de Europese Commissie toe om een verbod te steunen op de internationale handel in blauwvintonijn. Het gaat om tonijn uit de Middellandse Zee en het noorden van de Atlantische Oceaan. De vissoort is daar met uitsterven bedreigd.

De blauwvintonijn in het noorden van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee is met uitsterven bedreigd.

Daarom wil de Europese Commissie dat blauwvintonijn op de CITES-lijst wordt geplaatst voor bedreigde diersoorten die niet verhandeld mogen worden. Dat betekent een verbod op de internationale handel in deze vis totdat het risico van uitsterven is geweken. Het voorstel ligt op tafel bij de eerstvolgende vergadering van CITES, in maart 2010.

Naar een verbod

Dit handelsverbod is een eerste stap om te voorkomen dat het de blauwvintonijn hetzelfde vergaat als in de Noordzee, waar de soort al sinds de jaren vijftig verdwenen is. Voor Greenpeace kan het verbod  niet uitblijven. Al te lang staan kortzichtige commerciële belangen boven het instandhouden van gezonde tonijnbestanden.

Het voorstel om de overbeviste blauwvintonijn op te nemen als bedreigde diersoort werd in juli 2009 naar voren geschoven in Monaco tijdens de vergadering van ICCAT (International Commission of Atlantic Tunas). Deze organisatie is verantwoordelijk voor het behoud van de Atlantische tonijn. De Franse president Nicolas Sarkozy nam het voortouw in het verkrijgen van steun voor dit voorstel. Andere EU-landen gingen hierin mee.

Het verbod op de internationale handel in blauwvintonijn betekent overigens niet dat deze niet meer bevist mag worden. Voor binnenlands gebruik mogen vissers de tonijn nog wel vangen. Ook binnen de EU mag er nog wel in gehandeld worden, aangezien de CITES de EU als binnenland beschouwt. Hierdoor belandt deze bedreigde diersoort nog steeds op de markt, ook in België.

Zeereservaten

Het aantal blauwvintonijnen is enorm geslonken door jarenlang schandalig visserijbeleid. De schorsing van de handel geeft de EU slechts wat meer tijd om het visserijbeleid op orde te krijgen. Een echt effectieve bescherming van het zeeleven houdt meer in. Daar zijn zeereservaten voor nodig, grote afgesloten gebieden waarin bedreigde soorten zich daadwerkelijk kunnen herstellen.

Op dit moment is het Greenpeaceschip de Esperanza actief in de Stille Oceaan tegen de overbevissing van grootoog- en geelvintonijn en het gebrek aan beschermde gebieden. Ook aan de andere kant van de wereld staan de tonijnbestanden steeds meer onder druk. Piraatvisserij is hier schering en inslag.

Onderwerpen