Rusland stemt voor Kyoto!

Nieuwsartikel - 22 oktober, 2004
Goed nieuws uit Rusland! Na lang treuzelen heeft Rusland eindelijk het licht op groen gezet voor het Kyoto-protocol. De Eerste Kamer van het Russische parlement heeft zonet beslist om de ratificatie van Kyoto goed te keuren. Het verdrag legt een eerste vermindering van 5% broeikasgassen in de industrielanden op voor de periode 2008- 2012. De steun van Rusland is essentieel want om in werking te treden, moet het verdrag door minstens 55 landen die samen 55 procent van de CO2-uitstoot van de industrielanden vertegenwoordigen, goedgekeurd worden.

Het Kyoto protocol moet de uitstoot van broeikasgassen met 5 % verminderen

Het is een belangrijk moment voor België om eindelijk een langetermijnvisie te bepalen. Binnenkort starten immers de onderhandelingen over de tweede Kyoto- doelstelling (voor de periode na 2012) op Europees en internationaal niveau. Onze buurlanden (Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland op kop) hebben het voortouw genomen door uitstootreducties te voorzien, gaande van 40% tegen 2020 tot 60% tegen 2050.

Niemand minder dan premier Verhofstadt had zich geëngageerd om nog voor de zomer van 2004 zo'n plan uit te werken, maar al die maanden later weten we nog altijd niet welke kant België uit wil. Een aarzelende houding zal ons echter geen geld doen besparen, integendeel: het zal de klimaatfactuur alleen maar verzwaren.

Onderwerpen