Naar 4,5 miljoen km² reservaat in Stille Oceaan

Nieuwsartikel - 5 januari, 2011
Het jaar is goed begonnen voor onze oceanen. Een groep van acht eilanden in de Stille Oceaan kondigde op 1 januari 2011 de beschermde status van 4,5 miljoen km² af.

Een uitgestrekt gebied in de Stille Oceaan krijgt voortaan een betere bescherming, al is het nog geen zeereservaat.

Om de dalende populaties van grootoogtonijn en geelvintonijn die daar leven te beschermen, wordt de schadelijke vistechniek met ringnetten in dit gebied verboden. Het reservaat behelst vijf verschillende gebieden in het westelijke en centrale gedeelte van de Stille Oceaan. Tonijnvissersschepen die hier vissen hebben voortaan een vergunningen nodig.

“Dit is een historisch moment voor de Stille Oceaan, het zeeleven en voor onze toekomst en een eerste stap richting het instellen van zeereservaten”, reageert Lagi Toribau, campagneleider oceanen van Greenpeace Pacific. Zeereservaten zijn gebieden die voor alle schadelijke menselijke gebruiken worden beschermd.

Lokvlotten

De ‘Western and Central Pacific Fisheries Commission’ (WCPFC) is er afgelopen december niet in geslaagd om een overeenkomst te bereiken om deze gebieden te beschermen. De Europese Unie en Zuid-Korea blokkeerden het voorstel dat opriep tot een betere bescherming van de vispopulaties in deze gebieden. Daardoor zijn op dit moment nog 40 schepen in staat om het vangstverbod te omzeilen en moet er nog veel gebeuren voordat we van een echt zeereservaat kunnen spreken.

De acht eilandstaten hebben ook beloofd om de visserij met 30 % te beperken in hun exclusieve economische zone (EEZ), om tonijn te redden van overbevissing. Hiermee willen ze tevens verzekeren dat de visserij zich niet slechts verplaatst naar onbeschermde gebieden. De volgende stap voor de bescherming van tonijn is een verbod op het gebruik van zogenaamde lokvlotten (fish aggregating devices of FAD’s) die veel bijvangst van jonge grootoog- en geelvintonijn, maar ook haaien en schildpadden tot gevolg hebben.

Greenpeace voert campagne voor een wereldwijd netwerk van zeereservaten die 40% van de wereldzeeën omvat en voor een duurzame visvangst. Beide zijn nodig om de gezondheid van onze oceanen te herstellen.

Onderwerpen