Piratenschip aan de haak geslagen!

Nieuwsartikel - 21 september, 2005
Greenpeaceactievoerders hebben de netten bezet van de illegaal vissende trawler ‘Murtosa’ en de piratenvlag gehesen. Het visserschip heeft tien uur niet kunnen vissen op kabeljauw. Piratenvisserij is het grootste gevaar voor duurzame visserij.

Greenpeaceactievoerders in actie tegen de illegaal vissende trawler Murtosa in de Barentszee. ©Greenpeace/Gillberg

'De illegale visserij in de Barentszee op kabeljauw beslaat al 150.000ton. Dat is een derde van de legale quota. We zien ook bewijzen vanillegale handel op zee tussen trawlers en vriesschepen in anderesoorten en ondermaatse vis', zegt Brad Smith van Greenpeace.

Aan land wordt de illegale vangst vermengd metlegaal gevangen vis, met  Europa als bestemming. De praktijkkan blijven bestaan omdat de trawlers vissen en transporteren of devangsten overdragen aan vriesschepen in internationale wateren zoalseen gedeelte van de Barentszee waar geen regels gelden. De schepenkunnen ook straffeloos door de Noorse wateren omdat zij varen ondervlaggen van landen als Togo en Cambodja. Met die landen heeft Noorwegengeen inspectieovereenkomst.

Maatregelen

'De Noordwestatlantische Visserij Organisatie is vandaag, 21 september, bijeen inEstland, een goede plek om op hoog niveau over maatregelen tegenpiratenvisserij te praten', zegts Dimitri Litvinov van Greenpeace.

Greenpeace roept de internationale gemeenschap op om snel maatregelentegen de piratenvisserij te nemen. De vangsten moeten in de havens betergeïnspecteerd worden. Bij illegale praktijken moeten de autoriteitenjuridische mogelijkheden hebben om in te grijpen.

Onderwerpen