Onze ministers zijn besmet!

Bewijs in het bloed: zestien potentieel giftige stoffen gevonden

Nieuwsartikel - 17 december, 2004
Het bloed van onze drie regionale ministers van Leefmilieu bevat chemische stoffen die zorgwekkend zijn voor hun gezondheid. Dat bleek uit een onderzoek van Greenpeace met medewerking van de regionale milieuministers Peeters, Lutgen en Huytebroeck. De aanwezigheid van deze stoffen bewijst eens te meer dat we de controle verloren hebben over de ongeveer 100.000 verschillende chemische stoffen die vandaag op de markt zijn.

De ministers Huytebroeck, Lutgen et Peeters werken mee aan het onderzoek van Greenpeace

De bloedstalen werden eind september afgenomen en onderzocht door een onafhankelijk laboratorium. De aandacht ging specifiek naar vier groepen van chemische stoffen: ftalaten, gebromeerde vlamvertragers, organotinverbindingen en alkylfenolen. Waarom precies die groepen? Omdat uit eerder onderzoek van Greenpeace gebleken was dat die stoffen voorkomen in het huisstof van Belgische woningen en in alledaagse consumptiegoederen zoals cosmetica, speelgoed en elektronische toestellen.

De resultaten zijn zorgwekkend: per persoon vond het labo tussen de 7 en 14 van die gevaarlijke chemische stoffen. Gezien hun eigenschappen vormen ze een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Ze zijn immers moeilijk biologisch afbreekbaar, stapelen zich op ons lichaam en zijn allerminst onschuldig. Ze kunnen immers het hormonale stelsel, de immuniteit en het zenuwstelsel verstoren, toxisch zijn voor de voortplanting, het menselijk DNA beschadigen en de toename van het risico op astma bij kinderen veroorzaken.

De oplossing? We moeten zo snel mogelijk greep krijgen op de tienduizenden chemische stoffen die momenteel op de markt zijn en hun eigenschappen beter leren kennen. Momenteel werkt Europa aan de hervorming van de chemische wetgeving. Een unieke kans om een antwoord te bieden op de problemen en onzekerheid rond het gebruik van chemische stoffen. De ministers hebben persoonlijk de omvang van het probleem kunnen ondervinden. We hopen dan ook dat ze alles in het werk zullen stellen opdat België een krachtig standpunt inneemt in de discussies over Reach.

Klik hier om het rapport te downloaden

Onderwerpen