Grootscheepse expeditie om de oceanen te redden

Nieuwsartikel - 21 november, 2005
Greenpeace gaat een jaar lang actie voeren om het leven in de oceanen te beschermen. Het is de meest ambitieuze expeditie van Greenpeace sinds haar bestaan, maar ze is ook meer dan ooit nodig.Door vervuiling, klimaatverandering en overbevissing staan veel vissen, vogels en zeezoogdieren op de rand van uitsterven. Greenpeace wil dat 40 procent van de oceanen natuurreservaat wordt.

Het nieuwste Greenpeace-schip, de Esperanza.

Twee Greenpeaceschepen, de Esperanza en de Arctic Sunrise, zijn uitgevaren tegen de walvisvaart in het walvisreservaat bij deZuidpool. Ondanks internationale protesten en herhaalde oproepen van deInternationale Walvisvaartcommissie kondigdehet Japanse Visserij Agentschap dit jaar een verdubbeling van hetjachtquotum aan: de Japanners willen dit seizoen 935 dwergvinvissen en10 vinvissen slachten.

Tragisch voorbeeld

'Hoewel een verbod op de commerciële walvisjacht is afgesproken, faaltde internationale gemeenschap in het stoppen van de grootschaligejacht. Een aantal soorten is door de meedogenloze walvisjacht al op derand van uitsterven gebracht. Greenpeace gaat opnieuw naar hetwalvisreservaat om deze grote zeezoogdieren te beschermen en op teroepen tot een onmiddellijk einde van de jacht', zegt Shane Rattenburyvan Greenpeace aan boord van de Esperanza. 'De jacht op walvissen iseen tragisch voorbeeld van wat er zich in al onze oceanen afspeelt.'

De 'andere' problemen

Na de acties tegen de walvisjacht pakt de expeditie andere problemen opde wereldzeeën aan. De vervuiling van de zeeën bijvoorbeeld, deillegale tonijnkwekerijen bij Noord-Afrika, de talloze albatrossen diewereldwijd verdrinken aan kilometerslange vislijnen. Ook in ditdeel van de wereld zal Greenpeace actie voeren voor de leeggeviste envervuilde Noordzee. Naast schade zal de bemanning van de Esperanzaaandacht vragen voor de schoonheid van de oceanen. Zoals het prachtigeleven in de diepzee, waar het zo koud en donker is dat de meestwonderlijke vissen maar heel langzaam groeien. De sleepnetvisserijbrengt er grote schade aan, die pas na honderden jaren enigszins ishersteld. Om de biodiversiteit van de zeeën te beschermen benadruktGreenpeace telkens weer de noodzaak voor een wereldwijd netwerk vanzeereservaten. 'Door het instellen van zeereservaten kan het leven inde oceanen herstellen,' volgens Rattenbury.

Ocean Defenders

Aan boord van ons schip de Esperanza zijn demodernste communicatiemiddelen, waaronder een continueinternetverbinding. Er zullen regelmatig nieuws en beelden naar de walworden gestuurd. Ook is er een op afstand bestuurbare onderwatercameramee, die de schoonheid en de schade onder water kan laten zien. Maarook jij kunt meehelpen! We zijn op zoek naar één miljoen OceanDefenders die samen met Greenpeace de strijd aangaan voor debescherming van onze oceanen, en van onze toekomst.

Onderwerpen