Greenpeace beschermt Noordzee met enorme rotsblokken

Nieuwsartikel - 13 augustus, 2008
Actievoerders van Greenpeace zijn begonnen met het storten van grote natuurstenen in de Noordzee. De twee tot drie ton wegende stenen, 1 kubieke meter groot, worden vanaf ons schip per kraan te water gelaten. Op die manier willen we de Noordzee daadwerkelijk beschermen.

Natuurstenen worden in de Noordzee gestort om de zeebodem te beschermen.

Greenpeace wil met de stenen een natuurgebied ten noordoosten van Groningen beschermen tegen schadelijke bodemvisserij. Bescherming door de overheid is vooralsnog afwezig: zelfs visserij mag in aangewezen natuurgebieden gewoon doorgaan. Greenpeace wil dat de zee daadwerkelijk wordt beschermd.

"Beschermd" gebied?

Het Sylt Buiten Rif ten noordoosten van Groningen heeft een grote diversiteit aan zeeleven: van bodemorganismen die op de rotsen leven tot aan zeehonden en bruinvissen. Hoewel dit gebied op basis van de Europese richtlijn voor Habitat is aangewezen als beschermd gebied, zijn schadelijke activiteiten hier nog steeds dagelijkse kost. Zeeleven dat al beschermd zou moeten zijn wordt elke dag verder aangetast door bodemvisserij en de winning van zand en grind.  

Er zijn veel Nederlandse bodemvissers actief in dit gebied, dat tot het Duits Continentaal Plat behoort. Door sleepnetten met zware kettingen over de bodem te slepen verwoesten de vissers alles wat op en rond de zeebodem leeft. De bodemvisserij is een van de meest destructieve vismethodes en kent veel bijvangst. De beoogde vangst van tong en schol bestaat vaak voor 80 procent uit bijvangst: jonge vis en bodemdieren gaan dood of worden stervend over boord gegooid.

Door grote granieten rotsblokken in zee te laten zakken, hindert Greenpeace de bodemvisserij en wordt dit belangrijke natuurgebied tegen verdere aantasting beschermd.

Geen woorden maar daden

Greenpeace wil dat de Europese overheden samen alle schadelijke activiteiten weren uit ecologisch waardevolle gebieden als het Sylt Buiten Rif. Zo krijgt onze zee de kans om te herstellen van de jarenlange overexploitatie. Alle EU-landen, waaronder Nederland en Duitsland, hebben in 1995 afgesproken beschermingsmaatregelen te nemen. Alle Noordzeelanden lopen achter met het uitvoeren van deze afspraken die bekend staan als Natura 2000. Uitstel is niet langer aanvaardbaar, vindt Greenpeace.

Onderwerpen