Verbod op commerciële walvisvangst versterkt op IWC top in Anchorage

Nieuwsartikel - 1 juni, 2007
Goed nieuws voor de walvissen! De International Whaling Commission (IWC) heeft met een grote meerderheid van 37 tegen 4 een resolutie goedgekeurd die commerciële walvisvangst verbiedt.

Meer dan tweehonderd mensen vormen het woord 'Defend' en een walvis als een boodschap aan de commissieleden die deelnemen aan de jaarlijkse International Whaling Commission bijeenkomst in Alaska.

Met deze resolutie wordt de halfslachtige 'St Kitts verklaring' van vorig jaar verworpen. Die verklaring stelde een moratorium op commerciële walvisvangst niet meer nodig zou zijn.

Bijde start van de IWC bijeenkomst op 27 mei hebben duizenden mensen inverschillende landen gedemonstreerd voor de bescherming van dewalvissen. De commissieleden hebben de duidelijke boodschap omwalvissen niet in de steek te laten is blijkbaar begrepen.

Alwerd er jammer genoeg met geen woord gerept over de honderdduizendenwalvissen en dolfijnen die jaarlijks sterven invisnetten, door vervuiling of door de gevolgen van deklimaatverandering. Er werd ook maarweinig aandacht besteed aan de Baiji en Vaquita dolfijnen die metuitsterven worden bedreigd.

Demeeste aandacht ging tijdens de bijeenkomst naar de discussie overhet hervatten van de commerciële walvisvangst, waarbij het'wetenschappelijke' walvisvangst JARPA II vanJapan door de meeste landen werd afgekeurd. Onder het mom van datonderzoek was Japan van plan dit jaar 50 bultrugwalvissen te vangen.

Japankwam ook met een voorstel tot een resolutie om commerciëlewalvisvangst toe te laten voor de gemeenschap van walvisjagers aan dekust vanwege de gelijkenis met traditionele volkeren in andere landendie walvissen vangen om in hun levensonderhoud te voorzien.Het probleem is dat Japan ondanks verschillende verzoeken van de VNweigertom de rechten van het traditionele Ainuvolk in het Noorden van het landte erkennen. Beide zaken vallen moeilijk met elkaar te rijmen.Uiteindelijk trok Japan het voorstel weer in maar dreigde er mee omde IWC te verlaten en een andere walvisvangst organisatie op terichten als het z'n zin niet kreeg. Dit dreigement was uiteindelijk slechts een pose want Japan zal z'n internationale relaties niet op het spel zetten voor de walvisvangst.

Tenslottezijn de leden van de IWC overeengekomen om een speciale bijeenkomstte houden om de hervorming van de organisatie te bespreken.Hopelijk zal die hervorming een modernisering betekenen waarmee deIWC de grootste bedreigingen voor de walvissen en de belangrijksteoorzaken echt aanpakt. Anders wordt de bijeenkomst een politiekeluchtbel waarvan de walvissen het slachtoffer zijn...

Onderwerpen