De Virtuele Mars een succes, maar de dreiging wordt groter

Nieuwsartikel - 27 juni, 2005
De 57e sessie van de Internationale Walvisvangstcommissie (IWC)is voorbij, en mede dankzij de succesvolle virtuele mars van Greenpeace-sympathisanten (meer dan 50.000 mensen namen deel!) haalden de landen die voor walvisvangst zijn, hun slag niet thuis. Maar Greenpeace luidt toch de alarmbel rond de toekomst van de walvissen. Japan heeft immers aangekondigd dat het zich niet gewonnen geeft en het aantal walvissen dat in de Antarctische wateren gevangen wordt zal verdubbelen.

Projectie van de foto's van de Virtuele Mars - Ulsan, Korea

Aanstaande december zal Japan er onder het mom van wetenschappelijkonderzoek bijna duizend walvissen doden, waaronder de gewone vinvis,een soort die met uitsterven bedreigd is.

Japan is vastberaden om volgend jaar een meerderheid te halen in deIWC. Al enkele jaren lang voert het actief een campagne waarbij het destemmen van landen in het zuiden koopt, met als doel de meerderheidvoor de bescherming van de walvissen te breken die nu al enkele jarenbinnen de IWC bestaat. De Japanse delegatie heeft bevestigd dat hetzijn inspanningen zal opdrijven en dat 'volgend jaar [nieuwe landen]zullen meedoen (...), en dat een ommezwaai dichtbij is.'

Greenpeace vreest dat het moratorium op de commerciële vangst, dat vankracht is sinds 1986, in de komende jaren zal opgeheven worden door deoffensieve strategie van Japan.

Een hervatting van de walvisvangst zou ingaan tegen de wereldwijdepublieke opinie. Het zou een gevolg zijn van de internemachtsverhoudingen binnen de IWC, van Japan dat stemmen koopt. Er iseen vijandige machtsgreep gedaan binnen de IWC en het is van grootbelang om die te stoppen.

Greenpeace erkent de inspanningen die gedaan zijn door de landen diezich verzetten tegen de walvisvangst, maar vraagt ze om nog verder tegaan dan politieke verklaringen naar concrete acties zodat ze hunvastberadenheid voor de bescherming van de walvissen tonen.

De IWC moet zijn blikveld nu verwijden en alle bedreigingen in achtnemen die op de walvissen wegen, gaande van accidentele vangst invissersnetten over chemische vervuiling en het gebruik van schadelijkesonars tot de consequenties van de klimaatverandering. De commissieheeft een duidelijk signaal gegeven aan de Japanse delegatie door eenresolutie aan te nemen die het land vraagt om zijn 'wetenschappelijke'jachtprogramma op te schorten, dat de gewone vinvis en de bultrugviseert, twee bedreigde soorten.

Ijsland, dat ook onder het mom van wetenschappelijk onderzoek walvissendoodt, moet zijn jaarlijkse quota meedelen. Ons schip de Arctic Sunriseis momenteel in Ijsland om er alternatieven voor de walvisvangst, zoalswalvistrips en ecotoerisme te promoten.

Onderwerpen