Gaan onze toekomstige Europarlementsleden de wetgeving inzake chemische stoffen aanpassen?

Intentie-verklaring REACH

Nieuwsartikel - 25 mei, 2004
Zullen onze kandidaten voor de Europese verkiezingen een hervorming verdedigen van de Europese wetgeving inzake chemische stoffen, die de menselijke gezondheid en het leefmilieu beter zal beschermen én tegelijkertijd de competitiviteit van onze bedrijven zal vrijwaren?

(Huis)stof tot nadenken!

Aan de vooravond van de campagne voor de Europese verkiezingen van 13 juni 2004 voerde Greenpeace een peiling uit naar de kiesintenties van de belangrijkste kandidaten. Wie zal stemmen voor het substitutieprincipe, dat ervoor zorgt dat gevaarlijke chemische stoffen systematisch moeten worden vervangen door veiliger alternatieven (als die bestaan)?

Het Europese Parlement is momenteel een hervorming van de Europese wetgeving inzake chemische stoffen aan het bespreken. REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen) wil ervoor zorgen dat het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen beter gereglementeerd en aan banden gelegd wordt. Als de nieuwe wet van kracht wordt, mogen chemische stoffen maar op de markt gebracht worden als ze geregistreerd zijn en als de potentiële gevaren verbonden aan hun gebruik geëvalueerd zijn.

Op dit ogenblik worden we blootgesteld aan een nooit eerder geziene chemische besmetting. Overal in ons leefmilieu (tot in de Poolgebieden toe) en in onze eigen cellen stapelen niet-afbreekbare en potentieel giftige stoffen (die kunnen zorgen voor een toename van allergieën, asthma, kankers, verstoringen van het hormonale stelsel, van de immuniteits- en zenuwstelsels ...) zich op. Recente Greenpeace-studies wijzen op de aanwezigheid van deze stoffen in onze woonomgeving (zie rapport "Hazardous Chemicals in Belgian Houses" en samenvatting in het nederlands). Bovendien toonde Greenpeace aan dat een heleboel consumptiegoederen

(cosmetica, textiel, speelgoed...), ook producten van het merk Disney, deze stoffen bevatten.

Voor een maximale doeltreffendheid moet REACH het substitutieprincipe bevatten, dat oplegt dat gevaarlijke stoffen systematisch moeten worden vervangen door veiliger alternatieven (als ze bestaan).

Zijn onze toekomstige Europarlementsleden bereid te stemmen voor de opname van het substitutieprincipe in de REACH-wetgeving? We stelden die vraag aan 53 Belgische kandidaten voor de Europese verkiezingen.

Dit is het antwoord van de parlementsleden

Hier vind je de volledige tekst van de intentieverklaring

Greenpeace stelde dezelfde vraag ook aan de kandidaten voor de Europese verkiezingen in de andere landen van de Europese Unie.

Wil je meer informatie over de REACH-wetgeving, of wil je de Belgische Eurokandidaten zelf aanschrijven om je stem te laten horen? Surf dan naar Chemical Reaction

Onderwerpen