Minister Bossuyt verlaagt groenestroomambities

Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu reageren

Nieuwsartikel - 10 december, 2003
Op een moment dat ons land een enorme achterstand oploopt in het realiseren van zijn Kyotoverplichtingen, wil minister Bossuyt onze ambities op het vlak van groene stroom afzwakken door nu ook stroom uit afvalverbrandingsovens met 'groenestroom-certificaten' te belonen.

Red ons klimaat

Op die manier ontvangen verbrandingsovens niet alleen een onterechte subsidie, het 'groenwassen' van de stroom uit afvalverbranding besmeurt tevens het imago van groene stroom. Nu consumenten met de liberalisering van de elektriciteitsmarkt voor het eerst zelf voor groene stroom kunnen kiezen, is dit bijzonder problematisch. Het is duidelijk de bedoeling van de minister om met dit manoeuvre de cijfers rond het aandeel hernieuwbare energie - het laagste aandeel in gans de Europese Unie - kunstmatig op te smukken.

Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu nemen het niet dat de minister op deze manier ook de doelstellingen op het vlak van groene stroom indirect naar beneden haalt. Er zullen nu immers minder investeringen nodig zijn in 'echte' propere hernieuwbare energiebronnen om de wettelijk vastgelegde doelstellingen te halen. Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu eisen dat de minister zijn voorstel - geagendeerd op de Vlaamse regering van vrijdag ? terugtrekt en tevens afziet van pogingen om de groene stroomverplichtingen voor grootverbruikers te verminderen.

Het voorstel om de groene stroomverplichtingen voor grootverbruikers te verminderen, werd door minister Bossuyt op de ondernemingsconferentie gelanceerd. Dit 'cadeautje' komt bovenop de vrijstelling die de grootverbruikers reeds genieten van de Eliaheffing die op federaal vlak werd ingevoerd om de gemeenten te compenseren voor de verminderde inkomsten als gevolg van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Als grootverbruikers nu ook minder groene stroomverplichtingen zouden opgelegd krijgen, moeten KMO's en gezinnen daar opnieuw extra voor opdraaien. Niet verwonderlijk dat vakbonden de boot afhouden en dat de slottekst van de ondernemingsconferentie op dit punt vrij vaag blijft.

Volgens Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace moet de oorzaak achter de vermeende hoge stroomtarieven voor grootverbruikers niet gezocht worden in de (quasi onbestaande) milieuheffingen of groene stroomverplichtingen, wel in de monopoliepositie van stroomproducent Electrabel. De milieubeweging vindt daarom dat niet zozeer een vergelijking gemaakt moet worden van de energietarieven met de buurlanden (wat de ondernemingsconferentie besliste), maar van de directe en indirecte energieheffingen. Het milieu mag niet het slachtoffer worden van het feit dat de liberalisering van de elektriciteitsmarkt in ons land alleen op papier werd doorgevoerd, waardoor de nadelen van een publieke sector (minder efficiëntie door minder concurrentie) gecombineerd worden met de nadelen van een liberalisering (minder overheidssturing).

In plaats van door te gaan met het ondergraven van de groene stroomverplichtingen, vragen Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace zich af waar minister Bossuyt blijft met de al zo lang aangekondigde warmtekrachtcertificaten, met een strenge energieprestatieregelgeving voor gebouwen en met de e-novatie van overheidsgebouwen. In tegenstelling tot de energiecadeautjes die op de ondernemingsconferentie aan de orde waren, zouden dergelijke maatregelen alvast wél tot extra jobs leiden.

Onderwerpen