Wallonië sluit zich aan bij netwerk van ggo-vrije regio's

Nieuwsartikel - 3 oktober, 2008
Greenpeace is blij met de beslissing van de Waalse regering om zich aan te sluiten bij het Europees netwerk van ggo-vrije regio's. Dat is een netwerk van regio's die hun regionale landbouwbeleid willen beschermen tegen de verstorende effecten van ggo's. Door toe te treden tot het netwerk geeft Wallonië duidelijk te kennen dat het opteert voor de ontwikkeling van een duurzame landbouw.

Protest tegen ggo's aan het Europese parlement in Brussel.

Het Europees netwerk van ggo-vrije regio's werd opgericht in november 2003, toen tien Europese regio's in het Europese Parlement een verklaring ondertekenden waarin ze zich engageerden om hun regionaal landbouwbeleid te beschermen tegen de verstorende effecten van ggo's. De meeste regio's die deel uitmaken van het netwerk, voeren al jaren een landbouwbeleid gericht op de ondersteuning van kwalitatieve en typische streekproducten met een geringe milieu-impact. Ze werden daarin meermaals gesteund door programma's en middelen van de Europese Unie.

De activiteiten van het netwerk zijn gebaseerd op een aantal principes die vastliggen in het Charter van Florence, een gezamenlijke politieke overeenkomst die dateert van 2005. Tot de principes behoren onder meer het beschermen van traditionele en biologische landbouw tegen ggo's, het waarborgen van de biodiversiteit en het certificeren van de bevoorrading van ggo-vrije grondstoffen. Om de reputatie en marktwaardering van hun regionale landbouwproducten te beschermen, ijvert het netwerk voor een juridisch statuut van 'ggo-vrije zone' in het Europees wetgevend kader.

Op dit ogenblik telt het netwerk 44 Europese regio's en lokale autoriteiten. Wallonië wordt binnenkort het 45ste lid.

Meer info: www.gmofree-euregions.net

Onderwerpen