Greenpeace neemt stalen van Hongaarse gifstroom

Nieuwsartikel - 11 oktober, 2010
Daags na de giftige modderstroom in Hongarije bezochten experts van Greenpeace de plaats van de milieuramp. Ze namen stalen van giftig slijk dat vorige week vrijkwam, toen de dam brak van een reservoir van een Hongaarse aluminiumfabriek. Daarbij kwamen acht mensen om het leven.

Medewerkers van Greenpeace nemen stalen van de giftige modderstroom in het Hongaarse dorp Kolontar.

De monsters werden verzameld in het dorp Kolontár, dat het eerst en zwaarst werd getroffen door de giftige modderstroom. Een voorlopige pH-test, die ter plekke werd uitgevoerd, wees uit dat het rode slijk een pH-waarde heeft van 13. Het kan daardoor ernstige brandwonden veroorzaken. Uit de analyse bleken ook abnormaal hoge concentraties aan bepaalde giftige metalen, waaronder arseen en kwik. Deze vervuiling vormt een bedreiging op lange termijn voor de ecosystemen, vooral voor het drinkwater.

Hulpdiensten zijn intussen vooral bezorgd over een nieuwe breuk in het reservoir, dat nog een half miljoen kubieke meter van het giftige goedje bevat. Het rode slijk is een bijproduct van aluminiumproductie. In Hongarije ligt ongeveer 60 miljoen ton van dit afval opgeslagen. Jaarlijks komt daar 1 miljoen ton bij.

Bevolking informeren

Terwijl onze specialisten nog steeds aan het werk zijn in de Golf van Mexico, die recent nog werd geteisterd door een enorm olielek, haastte een andere ploeg zich naar Hongarije. Waarom sturen we eigenlijk experts ter plaatse? In de eerste plaats om de lokale bevolking mee te helpen de smurrie op te kuisen, maar ook om de omvang van de vervuiling aan te klagen. Nog te vaak proberen verantwoordelijke autoriteiten en industriëlen het misdrijf te minimaliseren, zelfs te verzwijgen. De directeur van de aluminiumfabriek is intussen aangehouden voor verhoor.

Met onze analyse van de modder willen we slachtoffers en burgers informeren over de risico's, en de houding van de regering sterk op de korrel nemen.

Onderwerpen