Vastgestelde quota visvangst bevestigen bezorgdheid Greenpeace geuit door 200 activisten

Nieuwsartikel - 19 december, 2007
Tweehonderd actievoerders van Greenpeace uit 14 Europese landen hebben alle ingangen van het gebouw geblokkeerd waar de Europese Visserijraad bijeenkwam om de visquota voor 2008 vast te stellen. Voor de hoofdingang metsten de actievoerders een muur met de boodschap "Shut Down until Fish Stocks Recover". Zoals Greenpeace had gevreesd heeft de Visserijraad jammer genoeg ook dit jaar niet gekozen voor een duurzame en economisch rendabele visserij.

Tweehonderd Greenpeace-activisten bouwen een muur voor het gebouw van de Europese Visserijraad in Brussel

Tweehonderd Greenpeace-activisten bouwen een muur voor het gebouw van de Europese Visserijraad in Brussel

Tweehonderd Greenpeace-activisten bouwen een muur voor het gebouw van de Europese Visserijraad in Brussel

Tachtig procent van de visbestanden in Europese zeeën bevindt zich in de gevarenzone. Al sinds de jaren tachtig negeert de Visserijraad elk jaar opnieuw wetenschappelijke adviezen en wijst te hoge vangsten toe. De incompetentie van de Europese visserijministers heeft geleid tot een alarmerende afname van de Europese visbestanden. Maar liefst 80 procent van de visbestanden bevindt zich in de gevarenzone, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van de Europese Commissie, eerder dit jaar.[1] Greenpeace eist evaluatie en herziening van het besluitvormingsproces en een beleid gericht op herstel en behoud van biodiversiteit.

Een zee vol gemiste kansen

Zoals Greenpeace met haar actie van 17 december voorspelde, hebben de Europese ministers de kans gemist om een oplossing te bieden voor het bedreigde visbestand. De Visserijraad negeert het wetenschappelijk advies om de quota aanzienlijk te verlagen. De quota voor kabeljauw in de Noordzee zijn bijvoorbeeld verhoogd hoewel ze eigenlijk verlaagd hadden moeten worden.

Greenpeace kan alleen maar vaststellen dat de Visserijraad de Europese visbestanden langzaam naar een onomkeerbaar dieptepunt brengt en vindt dat de Europese milieuministers betrokken moeten worden in de toekomstige onderhandelingen over vangstquota.

Onderwerpen