Reach gestemd in Europees Parlement

Er is nog heel wat te doen

Nieuwsartikel - 17 november, 2005
Het Europees Parlement heeft vandaag - 17 november 2005 - gestemd over het ontwerp van chemische regelgeving, het zogenaamde Reach.

Van milieubeweging tot vakbonden, van gezondheidswerkers tot consumenten, over gezinsbond, vrouwenorganisaties en de dierenbeweging. Meer dan 50 organisaties hebben de handen ineengeslagen om een nieuw, krachtig en doeltreffend (Europees) chemisch beleid te vragen.

De stemming is nog geen eindpunt in het wetgevend proces, maar biedt goede hoop op de aanvaarding van het

substitutieprincipe

,dat de industrie verplicht om schadelijke chemicaliën te vervangen doorveiliger alternatieven. Maar er blijft nog heel wat te doen, zeker alshet gaat over het beschikbaar stellen door de industrie van informatieover de gezondheids- en veiligheidseigenschappen van duizendenchemicaliën.

Meer info? Surf naar http://reachnl.greenpeace.be.

Onderwerpen